Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1218020-003
1
0


Płyta granitowa z inskrypcją, upamiętniającą oficerów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z gminy Brzeźnica i Skawina. Na pionowej tablicy nagrobnej znajduje się wizerunek Krzyża Virtuti Militari i napis: „NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI”.


Spoczywa tu nieznany żołnierz poległy w czasie II wojny światowej.

Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
1