Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201050-011
32
13
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi, zwieńczonymi półkulą słupami o przekroju ośmioboczny, które są połączone podmurówką i żelaznymi rurami. Wejście znajdujące się od strony południowej, zamykane jest żelaznym łańcuchem.

Główny element kwatery to prostokątna betonowa ściana zwieńczona krzyżem łacińskim z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym. Na ścianie umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z wieńcem laurowym oraz żeliwny krzyż lotaryński z motywem liści lipy.

W kwaterze znajdują się grobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Pochowano tu 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej. W 2007 r. przeprowadzono wymianę krawężników, konserwację elementów betonowych i metalowych, naprawę dwóch krzyży.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 182, 185, 331, 1357-1361.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 355.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 370.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 228-229.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 110.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MATYSEK JOSEF RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
BARWIK JOSEF TITULAT OBERJÄGER Австро-венгерская армия
KNICZEK JSOEF RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
GYSCHNER TKJR 4 Австро-венгерская армия
KOHL SALOMON Австро-венгерская армия
KOŚCIUK KONSTANTIN RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
ZELISKO PAUL JÄGER Австро-венгерская армия
ROUPA JOHANN RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
HLISNIKOWSKY ANDREAS RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
LEITER PETER RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
ŁUCZKO NIKOLAUS OFFIZIER Русская армия
ROKYTA FRANZ RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
SCHMIED JOSEF KORPORAL Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 15
Австро-венгерская армия 4