Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-003
254
3
Cmentarz zbudowany jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony jest balustradą z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kamienną kulą z krzyżem lotaryńskim znajduje się od strony południowej. Wejście zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Nagrobki stanowią żeliwne krzyże lotaryńskie osadzone na betonowych postumentach. Pierwotnie element centralny cmentarza stanowił drewniany krzyż. Nowym elementem jest metalowa tablica z herbem Rosji oraz informacją o cmentarzu w języku polskim i rosyjskim: „TU SPOCZYWA 254 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY/ CESARSTWA ROSYJSKIEGO ZMARŁYCH OD RAN/ ODNIESIONYCH W BITWIE GORLICKIEJ/ W MAJU 1915 R."

Pochowano tu 254 żołnierzy armii rosyjskiej, spośród których jedynie trzech zidentyfikowano.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 697-726 (plany, wykaz pochowanych) GW 61 s. 87 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. P. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 490-491.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 97.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MANIS GREGOR INFANTERIST Русская армия
POLONSKI IWAN FÄHNRICH Русская армия
SALENK MARKUS GEFREITER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 251