Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205010-003
254
3
Cmentarz zbudowany jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony jest balustradą z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kamienną kulą z krzyżem lotaryńskim znajduje się od strony południowej. Wejście zamykane jest dwuskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Nagrobki stanowią żeliwne krzyże lotaryńskie osadzone na betonowych postumentach. Pierwotnie element centralny cmentarza stanowił drewniany krzyż. Nowym elementem jest metalowa tablica z herbem Rosji oraz informacją o cmentarzu w języku polskim i rosyjskim: „TU SPOCZYWA 254 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY/ CESARSTWA ROSYJSKIEGO ZMARŁYCH OD RAN/ ODNIESIONYCH W BITWIE GORLICKIEJ/ W MAJU 1915 R."

Pochowano tu 254 żołnierzy armii rosyjskiej, spośród których jedynie trzech zidentyfikowano.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 697-726 (plany, wykaz pochowanych) GW 61 s. 87 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. P. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 490-491.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 97.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MANIS GREGOR INFANTERIST Armia rosyjska
POLONSKI IWAN FÄHNRICH Armia rosyjska
SALENK MARKUS GEFREITER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 251