Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-011
74
15
Cmentar założonyzjest na planie litery T i ogrodzony betonową balustradą. Wejście znajduje się od strony wschodniej, między dwoma betonowymi słupami nakrytymi żelbetową płytą, zwieńczoną kutym krzyżem lotaryńskim. Zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów, zwieńczonymi ozdobnym, kutym krzyżem lotaryńskim. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż lotaryński.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki osadzonych na betonowych cokołach:
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego z motywem liści lipy z datą „1914" u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

W 13 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 15.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 29-52 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 132-133.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 494-495.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NIECHODIEJEW [NIEGODJAJEW] SIMON INFANTERIST Русская армия
SIBIOKIN INFANTERIST Русская армия
GOLTWIANSKI F.K. Русская армия
CHALOCKI W.J. Русская армия
JAROSZUK Русская армия
GORDYKO Русская армия
MINKMIDZE [MINNIDZE] K.M. Русская армия
MATZI WASIL Русская армия
PIOTROW ALEXANDER Русская армия
BLUMBERG ADOLF INFANTERIST Русская армия
SZPILEW ALEX FIODOR Русская армия
ROMANOWSKIJ PETER JEGOROW Русская армия
SIEMIANOW ANDREJ Русская армия
WISZOWSKI Русская армия
KOMAROW ANDREJ Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 59