Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-009
424
314
Kwatera założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczona od strony południowo-zachodniej balustradą na kamiennym murze, od strony północno-zachodniej kamiennym murem ze słupami wystającymi ponad koronę muru, a z pozostałych stron kamiennym murem. Ogrodzenie jest dostosowane uskokami do nachylenia terenu w kierunku północno-wschodnim, od strony zewnętrznej na niektórych odcinkach podparte betonowymi przyporami. Wejście boczne, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi, ażurowymi wrotami, zdobionymi motywem krzyża maltańskiego, znajduje się od północnej strony cmentarza. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane w linii południowo-wschodniego ogrodzenia i poprzedzone schodami.

Głównym akcent architektoniczny to masywny kamienny krzyż osadzony w linii południowo-wschodniego ogrodzenia, umieszczony na postumencie. We wnęce pod krzyżem wmurowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Anioła Śmierci z mieczem. W linii północno-zachodniego ogrodzenia znajduje się zwieńczona krzyżem łacińskim ściana pomnikowa z tablicą inskrypcyjną.

Groby są rozmieszczone w rzędach wzdłuż ogrodzenia oraz w 9 rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza.
Pod pomnikiem znajduje się kwatera oficerska z betonowym obramowaniem i 4 nagrobkami w formie kamiennych krzyży maltańskich z tarczą zawierającą inskrypcję na skrzyżowaniu ramion.

Na cmentarzu występują nagrobki w formie osadzonych w betonowych cokołach łacińskich i lotaryńskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion, z owalnymi, emaliowanymi tabliczkami.

W północnej części cmentarza od strony wejścia bocznego znajdują się trzy ziemne mogiły z betonowym obramowaniem, w których spoczywa lotnik i dwaj żołnierze Wojska Polskiego z września 1939 r.. Oznaczone są betonowymi krzyżami z czarną prostokątną tabliczką imienną na skrzyżowaniu ramion.

W 96 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 398 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 4 z niemieckiej, 17 z rosyjskiej oraz jedną osobę, której przynależności armijnej nie ustalono. We wrześniu 1939 r. pochowano tu lotnika Franciszka Dubiela, porucznika 24 Pułku Ułanów, zmarłego z ran odniesionych w boju pod Kasiną Wielką Zygmunta Bukrabę, strzelca Józefa Grabowskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 483-645 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 346-347.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie w województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 57.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 160-166.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 340-341.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 47-48.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85-86.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BUKRABA ZYGMUNT PORUCZNIK Польская армия
GRABOWSKI JÓZEF STRZELEC Польская армия
DUBIEL FRANCISZEK SZEREGOWIEC [KAPRAL PODCHORĄŻY] Польская армия
BORZYCKI LADISLAUS GEFREITER Австро-венгерская армия
KOWATY JÁNOS GEFREITER Австро-венгерская армия
SCHATZER FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAMPERT [LAMPART] LANGTHALER INFANTERIST Австро-венгерская армия
REHAK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BOHACZ LUKAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GRĘBALA STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜHL RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPOLAR Австро-венгерская армия
KAMINSKI JOHANN KORPORAL Австро-венгерская армия
ZAWADIL RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
JÄGER MAX KORPORAL Австро-венгерская армия
ŠPOLC JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MILLER ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
ONDRAČEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLEINER RICHARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOMNICKI ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAROCH [MAROH] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WUSAC [WUSACZ] ALEKSY INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOLF FRANZ KANONIER Австро-венгерская армия
LANC EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAKIMIEC NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
FRISCHMANN RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
TKACZYK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KROCHMATNY [KROCHMATNYJ] IVAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TREFIL ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
HEGER INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIECH JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GLATZ JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CHALCZYK WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZERBANIUK DEMETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAAS EMIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
WOSNIAK DANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
RENNER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KARHUT [KARKUL] DYMITR INFANTERIST Австро-венгерская армия
HÖHLE LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
TRAUN NORBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
JAWORSKI STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PICHLER ALOIS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
PAWELISCH JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZYPERŁO MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
BORUFKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZAJDEL VIKTOR LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
SCHMIERL [SCHMIERZ] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
FÖRÖKA SEBASTIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
OSTRUSZKA KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KALCHMAYER JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
FAGAT ISTVÁN INFANTERIST Австро-венгерская армия
RICHTER ANTON LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
MAŃKOWSKI THADDÄUS RESERVIST ULAN Австро-венгерская армия
SOBAKOW OFFIZIER DRAGONER Русская армия
JAKIMOW JEFIM INFANTERIST Русская армия
BOJKO PROFIM INFANTERIST Русская армия
RABAKOW OFFIZIER [DRAGONER] Русская армия
WARŁONOW SEDRAK Русская армия
SZCZEPANOW WLADIMIR INFANTERIST Русская армия
NIEBASTOJ MAKARY INFANTERIST Русская армия
KULIG DAVID INFANTERIST Русская армия
KOBZAR LUKAS INFANTERIST Русская армия
POLJANIN SIMON Русская армия
DOWBISZ AFANASIJ INFANTERIST Русская армия
BICZUK THEODOR INFANTERIST Русская армия
SEITEL [SEITL] JOHANN RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KL FELDWEBEL Австро-венгерская армия
KOSYK [KOSZYK] WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPFER FLORIAN RESERVIST TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
POCZĄTEK MARTIN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
KMIECIK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
GERATOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
FRĄCZEK FRANZ LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
MOSKAL JOSEF LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
MIZERA PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLIER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KROL KASIMIR LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
GIERKA JOHANN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
PRZEWODZKI ADALBERT CIVIL ARBEITER Австро-венгерская армия
CISLO STANISLAUS LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
UZNANSKI [UŻAŃSKI] SEBASTIAN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
NIZINSKI EDUARD LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
PORZYCKI ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAZIK JOSEF LANDSTURMANN NFANTERIST Австро-венгерская армия
SUROWIEC JOHANN LANDSTURMANN Австро-венгерская армия
LERCH RUDOLF GEFREITER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
JOJCZYK [JAJCZYK] JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRZUSZEK STANISLAUS LANDSTURMMAN Австро-венгерская армия
SCHERER JOSEF RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
KRATOCHWIL FRANZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
LITWINIUK WASYL KORPORAL Австро-венгерская армия
WOLOSZYN MICHAEL KORPOLAR TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
FRYK JARKO [JURKO] HORNIST Австро-венгерская армия
FAJFROWICZ MARTIN ERSATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BELEJ DEMETER HORNIST Австро-венгерская армия
WAWRZYKIEWICZ MARTIN GEFREITER Австро-венгерская армия
DYNAK [DEJNAK] JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
RABIARZ PETER RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
KIECA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOCZEK LUDWIG LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
PITORAK BARTHOLOMÄUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BRZOSKA [BRZOZKA] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
SIKORA ANDREAS LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
DUBIEL JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
RACZEK JOHANN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
ZEMCZAK JOHANN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
CIUK WASYL LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
PIENCZAK KARL GEFREITER Австро-венгерская армия
MERENA THEODOR LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
PACANA JOSEF LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
MIĘTUS IGNATZ LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
GRZYBEK VALENTIN LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
TUNIKOWSKI ALEXANDER OBERWAFFENMEISTER Австро-венгерская армия
MOSOŃ JOSEF STALLKNECHT Австро-венгерская армия
KUTA JOHANN CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
CICHAŃSKI KONSTANTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MANUSZKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WASKO JOSEF WEHRMANN Немецкая армия
BUSSE KARL KANONIER Немецкая армия
BORMANN FRITZ
BRÜSEMANN KLAUS KANONIER Немецкая армия
LUDWIG ALFRED STABSFELDWEBEL Австро-венгерская армия
SCHOLZ RUDOLF OBERLEUTNANT Австро-венгерская армия
TITZ LEUTNANT IN DER RESERVE RESERVIST Австро-венгерская армия
MUNKASSY BÉLA Австро-венгерская армия
WALDSTEIN ANTON FELDWEBEL JÄGER Австро-венгерская армия
SCHUH ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAUR EDUARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
FEDENKO WASYL INFANTERIST Австро-венгерская армия
STURM RUDOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MICHALY PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
FUKSA JOHANN LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
BENTELE GOTFRIED LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
AGOSTINI FERNANDO LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
DANLER KARL HORNIST Австро-венгерская армия
KOPP JOSEF ANTON LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
LECHNER MATHIAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
STEIDL PETER ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
HOPFGARTNER THOMAS ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
RINDLER PETER PAUL LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
STÖGER [ PTEGER] JOHANN ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
WINKLER MATHIAS LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
WOLF WENZEL ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
URBAN FELIX LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
BUCHNER ANDREAS Австро-венгерская армия
CEJNA FRANZ RESERVIST LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
HERZOG SIMON ERSATZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
HOTTER FRANZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
RUSIANOWSKI KARL GEFREITER Австро-венгерская армия
WÁSLIK VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEISENBÖCK KONRAD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
SAWKO ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEETHALER JOHANN LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
HUCZKO MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FARKAS ALEXANDER INFANTERIST Австро-венгерская армия
PANER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BEDNARCZYK GREGOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMICA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIEMIEC ALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAROSAN JÁNOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LENGYEL ISTVÁN ERSATZ HONVED Австро-венгерская армия
FIERAK JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PATOKI SÁNDOR HONVED Австро-венгерская армия
TREBO FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
TOMSA WLADIMIR JÄGER Австро-венгерская армия
HABÖCK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
VORPAT ADOLF INFANTERIST Австро-венгерская армия
ABRUDAN JOSEF HUSAR Австро-венгерская армия
BARTLI JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLEČEK ANTON INFANTERIST TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
LUCKÓW PAUL KANONIER Австро-венгерская армия
LERECZKO MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HRYNCZYSZYN [HONPYCZYSZYN] WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
FREJ TYMKÓW INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAŁYK MICHAJLO INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZASCTEŁKO JOHANN ULAN Австро-венгерская армия
ČECH ANTON LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
SEMKÓW NIKOLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
WARZNY THOMAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZECH GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEGYERI JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
BORT [BART] GIUSEPPE EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Австро-венгерская армия
HOFER JOSEF LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRIEDL JAKOB KANONIER Австро-венгерская армия
ATZLER RUDOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER JÄGER Австро-венгерская армия
LEITNER JOSEF ERSATZ-KANONIER Австро-венгерская армия
KREUTMAYER LEOPOLD KANONIER Австро-венгерская армия
PARESO JÁNOS FELDWEBEL Австро-венгерская армия
KRISTLER PETRO INFANTERIST Австро-венгерская армия
WINDHAGER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HALAT JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
JORI LUIGI LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
TICHY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACHALA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KREPELA ANTON FELDWEBEL Австро-венгерская армия
TICKER FRANZ LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZÖCKE STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HRICZUK GEORG HONVED Австро-венгерская армия
KERN JOHANN ERSATZ KANONIER Австро-венгерская армия
MIARKA ADALBERT Австро-венгерская армия
GUSSWALD JOSEF HONVED Австро-венгерская армия
MYRONIUK WLADIMIR KANONIER Австро-венгерская армия
HAPPACHER ALOIS KANONIER Австро-венгерская армия
HUBICKI ANDREAS LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
VÖLKER STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
GERYK JOHANN RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
MŁOT ANDREAS INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOMAREK [KOMACEK] JOSEF Австро-венгерская армия
SCHINDLER ANTON KANONIER Австро-венгерская армия
BURYAN RUDOLF OBERJÄGER Австро-венгерская армия
FALUSI FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEMET JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STALTNER JOSEF LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
SKIBA JOHANN LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
RUMETSCHOFER GEORG SAPPEUR Австро-венгерская армия
BEDNARCZYK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOYER ANTON SAPPEUR Австро-венгерская армия
BOGNAR VINZENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZABRACZKI FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
BIŁYJ PETER SAPPEUR Австро-венгерская армия
ANGERER KARL SAPPEUR Австро-венгерская армия
SEYDL VIKTOR INFANTERIST Австро-венгерская армия
BELDYGAR ANTON EINJÄHRIGER\ FREIWILLIGER Австро-венгерская армия
HEJCMANN FRANZ TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
KÁDÁR MICHAEL RESERVIST TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
ANDONY MARKO INFANTERIST Австро-венгерская армия
POCKER JULIUS KANONIER Австро-венгерская армия
MÉHES JOHANN RESERVIST TRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
GINTL MICHAEL LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
TÓTH FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
MACH LUDWIG R.KPL.TIT.ZGSF. Австро-венгерская армия
MENTEL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PECK FRANZ TAMBOUR Австро-венгерская армия
FULESI STEFAN INFANTERIST TITULAR ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MACZEJKO CYRILL LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
KOVÁCS JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
CHOCHOŁ JOHANN RESERVISTTRAINSOLDAT Австро-венгерская армия
WOŹNY ANTON CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
STRBÁK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
SNOPEK MICHAEL CIVIL-KUTSCHER Австро-венгерская армия
JAKUBECZ MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STOCKINGER KARL KORPORAL Австро-венгерская армия
SZLEZAK ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
WISZNIOWSKI PAUL SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
DERVARICS ISTVÁN HONVED HUSAR Австро-венгерская армия
OLDRICH JOSEF WACHTM. II KL. Австро-венгерская армия
BUBEN FRANZ F. POST. SCHAFF Австро-венгерская армия
KACZOR JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACYNA JOSEF CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
KREMPLER JOHANN ERSATZ SANITÄTSSOLDAT Австро-венгерская армия
WEIGEL [WEIGL] THOMAS JÄGER Австро-венгерская армия
GAWLIŃSKI ADAM OBERAUFSEHER Австро-венгерская армия
FÜRTÖS LADISLAUS RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
WASYŁKÓW STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOŚCIW BASILIUS RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
OHNER ANTON FEUERWERKER Австро-венгерская армия
RYBICKI INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOJCAŁOW DAMIAN INFANTERIST Русская армия
PETRENKO MICHAEL INFANTERIST Русская армия
MITYKOW GENDARMERIE Русская армия
MAGROT WASIL INFANTERIST Австро-венгерская армия
HERMAKOWSKI IWANOWICZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
MÜLLNER JOSEF LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
FARKAS GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAŁEK ANDREAS LANSTURMMANN Австро-венгерская армия
MARO JÁNOS HUSAR Австро-венгерская армия
BORUCKI SIMON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BÖCK WALTER INFANTERIST Австро-венгерская армия
TENBER FRANZ LANDSTURMMANN Австро-венгерская армия
GÓRA FRANZ CIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
NAGABER KARL SAPPEUR Австро-венгерская армия
SANDOR ALEXANDER KORPOLAR Австро-венгерская армия
JÓSENKÓW MICHAEL ERSATZ-INFANTERIST Австро-венгерская армия
KULIK [KALIKA] PETER RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUGOWY JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAROLCZUK [KURELAK] STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAŚKOW IWAN ERSATZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
SZCZECH JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WIACZEK GREGOR SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RUTYBA JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CZYCZ JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GRYCZAK WASIL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PIKULSKI STANISLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HOLYK JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HUCALUK STEFAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WASYLYSZYN DANILO SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SANKOWSKI JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DEMKIW IWAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RYDZAN [RYDROŃ] MARTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIEŚLA JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ROMAŃSKI KASIMIR SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JUSZCZYK SZCZEPAN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NEUMANN JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KURBEŁO WOJCIECH INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLUS MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRANKE KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KLIMES JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KUKLEWICZ MARTIN KORPORAL Австро-венгерская армия
PETRASEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
REINER SELIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NEUGUT VON HENKEL CHASKEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LIGEZA LADISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CHWAJA MATHEUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HUMENCZAK ZACHARKO SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KEDZIOR JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAWLOWICZ BLASIUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LESNIAK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ADAMCZYK ADAM SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NAZAREWICZ DYMITR SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PATYK MARTIN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ISKRA JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
NOWAK STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BISKUP ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
TURUJUSZ MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MALIPA CLEMENT LANDSSCHÜTZE Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
1
Немецкая армия 1
Русская армия 2
Австро-венгерская армия 106