Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1211060-001
3
3
Na mogile znajduje się grobowiec przykryty trzema lastrykowymi płytami. Na nich umieszczone są trzy żeliwne, wykonane z płaskich prętów, krzyże z ząbkowaną glorią i prostokątną ramką u podstawy, projektu Jana Szczepkowskiego. O każdy z nich oparty jest niski krzyż maltański z wieńcem laurowym. Na mogile znajdowała się tablica inskrypcyjna.
 
Pochowano tu 3 żołnierzy austro-węgierskich.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 408.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 324.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 376.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 152.
  • K. Kopr Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem, „Prace Pienińskie”, nr 13, 2003.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NEINET GASPAR Австро-венгерская армия
HECHT SAMUEL Австро-венгерская армия
HAUPTMANN ANTON Австро-венгерская армия