Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-013
44
24
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z prostokątnym aneksem od strony wschodniej. Od strony drogi ogrodzenie stanowią betonowe, zwężające się ku górze słupki, połączone żelaznym łańcuchem, z pozostałych stron – pełny mur kamienny dostosowany uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów.
Główny element cmentarza stanowi pomnik z kamiennych ciosów. Na frontowej ścianie jest wyrzeźbiony krzyż grecki oraz daty „1914 1915”. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie betonowych postumentów zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego lub krzyżami lotaryńskimi. Na nagrobkach umieszczone są emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 24 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 234-235 (archiwalne fotografie).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 251-252 (arhciwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 264.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 93-94.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BEREZOWSKI MICHAEL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JAWORSKI NIKOLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ROZPUTYŃSKI SIMON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KOHAN PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MEGELA LÁSZLÓ HONVED Австро-венгерская армия
URBANYI JÓZSZEF HONVED Австро-венгерская армия
HNAT FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
SZABÓ JÓZSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CHADIM ALOIS GEFREITER Австро-венгерская армия
WINKLER LEOPOLD WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
POPELAR JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEITNER GUSTAV GEFREITER Австро-венгерская армия
VACLAVEK GEORG INFANTERIST Австро-венгерская армия
HORNIK ALOIS KORPORAL Австро-венгерская армия
HAUSER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ZIMMERMANN STANISLAUS SCHÜTZE Австро-венгерская армия
POLLAK IGNZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
NAVRATIL ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
SEDLAČEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KATOFSKY FERDINAND INFANTERIST Австро-венгерская армия
LAMPL ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
KRUTIS ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHEWTSCHENKO K. RADYONOWICZ INFANTERIST Русская армия
MACHDI AFANAZI ALEX. Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 2
Русская армия 18