Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216160-001
577
111
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do koła z aneksami z czterech stron i ogrodzony kamiennym murem z dwuspadową, betonową koroną. Znajdujące się od strony północnej wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi, żelaznymi wrotami. Główny element obiektu stanowił wysoki, kamienny pomnik z krzyżem na licu. Na pomniku miała znajdować się tablica memoratywna z napisem w języku niemieckim: „Waffenbrüder aus Süd und Nord/ Rangen den Feind zur Erde,/ Schritten zur ewigen Heimat fort,/ Ließen als Erbe zurück euch das Wort,/ Das heilige: Stirb und werde!”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– łacińskich i lotaryńskich krzyży z żelaznych listew z prostokątnymi ramkami u podstawy lub bez ramek,
– żelaznych krzyży z żelaznych listew o rozdwojonych końcach ramion,
– żelaznych krzyży z prętów.

Pochowano tu 127 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 84 z armii niemieckiej oraz 366 z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 111 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 44.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 98-99 (rysunek przedstawiający widok cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 98-99.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1., Tarnów 1999, s. 294-296.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 141-142.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 1, Pruszków 1995, s. 72.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Podgórza, Warszawa 1985, s. 689.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 236-237.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MIKRUT MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
DOBWINKA TREOPHIN Русская армия
SERBIN WASYLIJ Русская армия
STANILEWITSCH THEODOR Русская армия
WAGANOW IWAN Немецкая армия
HERRMANN WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
KONRADI FRANZ GRENADIER Немецкая армия
NEDDEN WILHELM GRENADIER Немецкая армия
TAGETHOFF JOSEF GRENADIER Немецкая армия
SIEMENS KURT GRENADIER Немецкая армия
SCHOON GERT GRENADIER Немецкая армия
SCHANAKENDORF EDUARD GRENADIER Немецкая армия
SCHILLING UDO KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
WESSLING FRANZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ROSENTHAL MAX GRENADIER Немецкая армия
PIRONT JOHANN GRENADIER Немецкая армия
HUBER HERMANN GRENADIER Немецкая армия
PAETSCH HERBERT KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SCHREIBER WILHELM GRENADIER Немецкая армия
KULÜKE HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
SCHEUERMANN AUGUST WEHRMANN Немецкая армия
BAYER FRANZ FÜSILIER Немецкая армия
LEHR WALTER GRENADIER Немецкая армия
THIELE KURT KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
STROTHERN HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
GREULICH OTTO GRENADIER Немецкая армия
HOLTZ ROBERT GRENADIER Немецкая армия
PLOTHKE JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
HEIMANN OTTO RESERVIST Немецкая армия
SZYDLEWSKY ERNST GRENADIER Немецкая армия
WACHOWITZ OSKAR GRENADIER Немецкая армия
DICKMANN CLEMENS GRENADIER Немецкая армия
LUKOSCHEK VIKTOR GRENADIER Немецкая армия
DIEBEL HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
STREICH FRIEDRICH RESERVIST Немецкая армия
WENZEL ALFRED FÜSILIER Немецкая армия
LÖSER PAUL Немецкая армия
LINDENAU JOSEF GEFREITER Немецкая армия
WASCHKE OTTO GRENADIER Немецкая армия
KÖTKE WALTER FÜSILIER Немецкая армия
BRAUNSDORF WILLY FÜSILIER Немецкая армия
KRZYSTOFINSKI ANTON FÜSILIER Немецкая армия
TYRIAN JAKOB SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HORVATH ISTVAN Австро-венгерская армия
HRUSZECKI LAURENZ RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
SABATIAK MICHAEL Австро-венгерская армия
STYNDL HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
DYDO LAURENZ Австро-венгерская армия
CHAHALIMO OMAR Австро-венгерская армия
TACIEWICZ HRYN SOLDAT Австро-венгерская армия
DUDYK JAKOB ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
WONK GEFREITER Австро-венгерская армия
KRASZ STEFAN Австро-венгерская армия
SURA PETER SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STROBACH EMIL ERSATZ RESERVIST Австро-венгерская армия
PARTIKAS PETER Австро-венгерская армия
MISSKOFF GREGOR Русская армия
HENNIG PAUL FÜSILIER Немецкая армия
FIRZLAFF OTTO Немецкая армия
BLUDAU ANTON Немецкая армия
ESSER MICHAEL Немецкая армия
WARNING FRIEDRICH Немецкая армия
OLSCHEWSKI ERNST FÜSILIER Немецкая армия
MULAS OTTO FÜSILIER Немецкая армия
FRIEDRICH ADOLF FÜSILIER Немецкая армия
KOSMEHL MAX FÜSILIER Немецкая армия
SCHMIDT BERHARDT FÜSILIER Немецкая армия
FALCHNER FRITZ FÜSILIER Немецкая армия
SCHLECHTENTAL, V. DIETRICH LEUTNANT Немецкая армия
FRÖHMER HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
FLAMME HEINRICH GRENADIER Немецкая армия
WARLICH WILHELM GEFREITER Немецкая армия
HESSLER KARL GRENADIER Немецкая армия
HAFERKAMP JOHANN GEFREITER Немецкая армия
PLETSCH II KARL GRENADIER Немецкая армия
MAIGUT JOSEF Австро-венгерская армия
RIDLEY WENZEL JÄGER Австро-венгерская армия
LÜTCKEN HANS KARL FÄHNRICH Немецкая армия
SEYFARTH OTTO ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
LUDWIG OSKAR GRENADIER Немецкая армия
LUBCZYK ALOIS ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
HEEGSTRA ALBERT GRENADIER Немецкая армия
BROSE EMIL GRENADIER Немецкая армия
NEUGEBAUER PAUL GRENADIER Немецкая армия
RADDE KARL GEFREITER Немецкая армия
HEUER FRITZ FÜSILIER Немецкая армия
KISCHNIK HERMANN GRENADIER Немецкая армия
FISCHER HERMANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BOHLE RICHARD GRENADIER Немецкая армия
SCHICKERT ERNST GRENADIER Немецкая армия
KNAPPIK BRUNO GRENADIER Немецкая армия
CLAVEY HEINRICH OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
BERGER FRANZ OFFIZIER STELLVERTRETER Немецкая армия
GLASER ALBERT GRENADIER Немецкая армия
KUNZE JULIUS GRENADIER Немецкая армия
ULMER PAUL KORPORAL DER RESERVE Немецкая армия
KORALSKI WLADISLAUS Австро-венгерская армия
DIBEBRT [DILBERT] ERNST Австро-венгерская армия
FALKNER RICHARD GRENADIER Немецкая армия
BÖCKLER WILLIBALD UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GNOTH AUGUST GRENADIER Немецкая армия
BOLDUAN RICHARD GRENADIER Немецкая армия
VOLLBRECHT PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
WACKER GEORG WEHRMANN Немецкая армия
SONNTAG MAX ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
KOWALIK JOHANN Австро-венгерская армия
PARTIKAS PETER Австро-венгерская армия
MARKOW W. Австро-венгерская армия
WASILEWICZ IWAN HAUPTMANN Русская армия
GRUBE PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
GASPAR ISTVAN Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Немецкая армия 1
Австро-венгерская армия 104
Русская армия 361