Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206150-001
8
8


 


Na mogile umieszczony jest głaz, na którym znajduje się krzyż oraz tablica pamiątkowa.


 


W mogile pochowano powstańców poległych w bitwie pod Szycami 7 maja 1863 roku.

  • W. Polakiewicz, Wspomnienia Kazimierza Waściszewskiego. Przyczynek do udziału Podhalan w powstaniu styczniowym, „Rocznik Podhalański”, T. 4, 1987, s. 95-113.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ARTUMIŃSKI OSWALD Kämpfer des Januaraufstands
BALICKI TYTUS Kämpfer des Januaraufstands
DEMBOWSKI - DUDZIAL- FALENICKI MICHAŁ Kämpfer des Januaraufstands
FEDOROWICZ KAZIMIERZ Kämpfer des Januaraufstands
ŁEBIŃSKI - NARZYNKIEWICZ LEOPOLD Kämpfer des Januaraufstands
PIĄTKOWSKI BOGDAN Kämpfer des Januaraufstands
POPLIŃSKI - PULITOWSKI FELIKS Kämpfer des Januaraufstands
ŚWIDERSKI HIPOLIT Kämpfer des Januaraufstands