War graves
in Małopolska
1206150-001
8
8


 


Na mogile umieszczony jest głaz, na którym znajduje się krzyż oraz tablica pamiątkowa.


 


W mogile pochowano powstańców poległych w bitwie pod Szycami 7 maja 1863 roku.

  • W. Polakiewicz, Wspomnienia Kazimierza Waściszewskiego. Przyczynek do udziału Podhalan w powstaniu styczniowym, „Rocznik Podhalański”, T. 4, 1987, s. 95-113.
Surname Forename Rank Military formation  
ARTUMIŃSKI OSWALD 1863 January Uprising participants
BALICKI TYTUS 1863 January Uprising participants
DEMBOWSKI - DUDZIAL- FALENICKI MICHAŁ 1863 January Uprising participants
FEDOROWICZ KAZIMIERZ 1863 January Uprising participants
ŁEBIŃSKI - NARZYNKIEWICZ LEOPOLD 1863 January Uprising participants
PIĄTKOWSKI BOGDAN 1863 January Uprising participants
POPLIŃSKI - PULITOWSKI FELIKS 1863 January Uprising participants
ŚWIDERSKI HIPOLIT 1863 January Uprising participants