Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1218090-002
1498
113
Cmentarz wojenny położony jest obok cmentarza komunalnego założonego w latach dziewięćdziesiątych XX w. Oba obiekty oddzielone są od siebie ogrodzeniem. Cmentarz wojenny założono w 1849 roku, ale obecny wygląd uzyskał w 1967 roku. Wówczas na nowo wytyczono kwatery, obramowano mogiły i utwardzono alejki. Cmentarz podzielono na dwie części: jedną, upamiętniającą  żołnierzy i partyzantów polskich, drugą, upamiętniającą żołnierzy radzieckich. 

Pochowano tu m.in. żołnierzy austriackich zmarłych w Wadowickim szpitalu wojskowym. Do początku 1915 roku pogrzebano tu około 1500 żołnierzy. Wówczas spoczęło na nim 1206 żołnierzy ze wszystkich armii walczących w Galicji. Według Kroniki Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach na cmentarzu pochowano również kilka tysięcy osób przebywających w szpitalu wojennym i w obozie dla jeńców.

W latach 1918 – 1921 na cmentarzu pogrzebano, zmarłych w szpitalu, 2160 jeńców z Armii Czerwonej, internowanych Ukraińców oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W latach 1946 - 1948 na cmentarz w Wadowicach przeniesiono zwłoki 1399 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
OLENIUM WASYL ALEKSAN. Rote Armee
IRENUW ALEKSANDER MIK. Rote Armee
PIOTROW DYMITR FR. Rote Armee
BABICZ ALEKSANDER MIK. Rote Armee
FLORYB IRNIN MIKOŁAJ Rote Armee
BOZKO PAWEŁ MIKOŁAJ Rote Armee
KALESNIKW PAWEŁ MIKOŁAJ Rote Armee
KUT MIKOŁAJ ALEKSANDER Rote Armee
FIODOR OSADCZYJ Rote Armee
POSTALAJENKO MIKOŁAJ M. Rote Armee
PANDJACZUK MICHAŁ ALEKS. Rote Armee
MASLICA IWAN MIKOŁAJ Rote Armee
BOZOK GRZEGORZ Rote Armee
GATUSZKIN IWAN DYMITR Rote Armee
KOWAN IWAN MICHAŁ Rote Armee
BATAREN Rote Armee
JAKUZOW IWAN Rote Armee
WYSOCZYŃSKI JULIAN Rote Armee
CHOMINICZ M.S. Rote Armee
IGNATOROSKIM K.K. Rote Armee
SUCHOW STEFAN FILIPOWICZ Rote Armee
GRZEGOR S. JANA Rote Armee
POWALASZKO JAKUB. TERENIEWICZ Rote Armee
PŁYGUNOW MIKOŁAJ S. EWDOKIMA Rote Armee
TYMOFIEW S. JEWTYHIEJA Rote Armee
MYSZENI DYMITR S. MICH. Rote Armee
ANARIASEW DZONSTON Rote Armee
SMYRNOW GRZEGORZ S. ILICZA Rote Armee
STARKOW JAN S. ALEKSIEJA ULIANOWSKI Rote Armee
WASYL. S. IGNACEGO Rote Armee
DOŁGUSZEW JAN S. GRZEGORZA Rote Armee
ŁUKJANOW FEDOR S. ABRAMA Rote Armee
BAKAKEN WIKTOR S. KONSTANTEGO Rote Armee
BAJEKSZORIN ALEKSANDER Rote Armee
ABRAMOW S.S. ` Rote Armee
GORZYKOW M.S. Rote Armee
KOWAL LEON S. MICHAŁA Rote Armee
SMONCZEW LEON S. GRZEGORZA Rote Armee
ARECHOW Rote Armee
RUPCZAK T. Rote Armee
KANIKUŁOW A. Rote Armee
SELIWANOW Rote Armee
SZCZEICHERT M.B. Rote Armee
WASYL FILIPOWICZ ZIMONIEWICZ Rote Armee
CZASOWNIKOW MIKOŁAJ MIKOŁAJEWICZ LEJTNANT Rote Armee
FLENTICZ [FLINTICZ] MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
KIRICZENKO MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ Rote Armee
BARYKIN WASILIJ IWANOWICZ Rote Armee
PIETROWIEC IWAN POLIKARPOWICZ Rote Armee
PIERISZCZ ZINOWIJ MARKOWICZ Rote Armee
SPIWAK GRIGORIJ TROFIMOWICZ Rote Armee
WIEKLINIEC IWAN JURIEWICZ Rote Armee
GAJDU WASILIJ PAWŁOWICZ Rote Armee
CHYDYROW SASAN MAMIEDGASAN OGŁY Rote Armee
WIELTMAN LEONID JEFIMOWICZ Rote Armee
BAKUSZ DANIŁ FOMICZ Rote Armee
BUGAJEWSKIJ WŁADYMIR GRIGORJEWICZ Rote Armee
ANDRUSISZYN IWAN FIEDOROWICZ Rote Armee
BARTASZEWICZ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ Rote Armee
DOGASZ JURIJ JURJEWICZ Rote Armee
CZERNYSZEW WASILIJ SIEMIENOWICZ Rote Armee
KOLPIET ALEKSANDR ŁUKICZ Rote Armee
LEJDIERMAN CHUNA GIERSZKOWICZ Rote Armee
KANPANKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ Rote Armee
CHADŻER NAJU GRIGORIEWICZ Rote Armee
TURBACZ ANTON JESIFOWICZ Rote Armee
PANIASZKIN JEWGIENIJ MICHAJŁOWICZ Rote Armee
STAWIŁA NIKOŁAJ WASYLIEWICZ Rote Armee
NICUK ANDRIEJ JERMOŁAJEWICZ Rote Armee
SŁENIW MARK IWANOWICZ Rote Armee
SZABAROW DMITRIJ Rote Armee
GURYŁO KONSTANTIN SEWOSTWANOWICZ Rote Armee
CINCAŁASZWILI IWAN JEGOROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
MATIUK WŁADIMIR FIODOROWICZ STARSZY SIERŻANT Rote Armee
BOTIENKO IWAN NIKIFOROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOROLIOW EDWARD KONSTANTINOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Rote Armee
TUGARINOW IWAN TNAKIENTJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WOŁOWOJ NIKOŁAJ LUKICZ SZEREGOWY Rote Armee
MUDRYJ JOSIF TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
WICZUK MICHAIŁ TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ŁONIAK MARIAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KIR FIODOR STIEPANOWICZ [STIEFANOWICZ] SZEREGOWY Rote Armee
JANICKIJ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
POLISZCZUK IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Rote Armee
KOPICZUK DMITRIJ SZEREGOWY Rote Armee
RUDNICKIJ MATWIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KOROL GIEORGIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Rote Armee
ŻUKOWSKIJ PIETR ROMANOWICZ Rote Armee
MINCER IWAN PIETROWICZ Rote Armee
LIPIECKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ Rote Armee
DUBIK WASILIJ JURJEWICZ Rote Armee
CHOMIAK IWAN MAKAROWICZ Rote Armee
PALENTIEWICZ [POLINKIEWICZ] ANDRIEJ LEONTJEWICZ JEFREJTOR Rote Armee
KARIUCHIN WASILIJ GRIGORIEWICZ Rote Armee
JUR WASILIJ IWANOWICZ Rote Armee
STELMACH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ Rote Armee
PŁAMDIAŁA MICHAIŁ WASILJEWICZ Rote Armee
STARCEW NIKOŁAJ IWANOWICZ Rote Armee
KILUSZKO GRIGORIJ DEMIDOWICZ Rote Armee
WIELIEGAN WASILIJ WASILJEWICZ Rote Armee
MARINIEC DMITRIJ FIEDOROWICZ Rote Armee
PASZTEPA GRIGORIJ FIEDOROWICZ Rote Armee
SZOTA MICHAIŁ KIRIŁOWICZ Rote Armee
PASOWIEC IWAN LEONTIEWICZ Rote Armee
JACENO [JACENIA] IWAN STIEPENOWICZ Rote Armee
OTROSZENKO [ATROSZCZENKO] WIKTOR ILICZ SZEREGOWY Rote Armee
WIERCHOMIJ ANDREJ ALEKSEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
BIELECKIJ IWAN MICHAJŁOWICZ Rote Armee
MUSIEWICZ ADAM USTINOWICZ SZEREGOWY Rote Armee
KIT ONUFRIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Rote Armee
OŻELSKIJ ALEKSANDR IWANOWICZ Rote Armee
CHOMINICZ MICHAIŁ STIEPANOWICZ SIERŻANT Österreich-Ungarische Armee
PRACKIEWICZ ANTON ALEKSANDROWICZ SIERŻANT Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 0
Polnische Armee 0
0
Rote Armee 1385