War graves
in Małopolska
1218090-002
1498
113
Cmentarz wojenny położony jest obok cmentarza komunalnego założonego w latach dziewięćdziesiątych XX w. Oba obiekty oddzielone są od siebie ogrodzeniem. Cmentarz wojenny założono w 1849 roku, ale obecny wygląd uzyskał w 1967 roku. Wówczas na nowo wytyczono kwatery, obramowano mogiły i utwardzono alejki. Cmentarz podzielono na dwie części: jedną, upamiętniającą  żołnierzy i partyzantów polskich, drugą, upamiętniającą żołnierzy radzieckich. 

Pochowano tu m.in. żołnierzy austriackich zmarłych w Wadowickim szpitalu wojskowym. Do początku 1915 roku pogrzebano tu około 1500 żołnierzy. Wówczas spoczęło na nim 1206 żołnierzy ze wszystkich armii walczących w Galicji. Według Kroniki Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach na cmentarzu pochowano również kilka tysięcy osób przebywających w szpitalu wojennym i w obozie dla jeńców.

W latach 1918 – 1921 na cmentarzu pogrzebano, zmarłych w szpitalu, 2160 jeńców z Armii Czerwonej, internowanych Ukraińców oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W latach 1946 - 1948 na cmentarz w Wadowicach przeniesiono zwłoki 1399 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku.
Surname Forename Rank Military formation  
OLENIUM WASYL ALEKSAN. Red Army
IRENUW ALEKSANDER MIK. Red Army
PIOTROW DYMITR FR. Red Army
BABICZ ALEKSANDER MIK. Red Army
FLORYB IRNIN MIKOŁAJ Red Army
BOZKO PAWEŁ MIKOŁAJ Red Army
KALESNIKW PAWEŁ MIKOŁAJ Red Army
KUT MIKOŁAJ ALEKSANDER Red Army
FIODOR OSADCZYJ Red Army
POSTALAJENKO MIKOŁAJ M. Red Army
PANDJACZUK MICHAŁ ALEKS. Red Army
MASLICA IWAN MIKOŁAJ Red Army
BOZOK GRZEGORZ Red Army
GATUSZKIN IWAN DYMITR Red Army
KOWAN IWAN MICHAŁ Red Army
BATAREN Red Army
JAKUZOW IWAN Red Army
WYSOCZYŃSKI JULIAN Red Army
CHOMINICZ M.S. Red Army
IGNATOROSKIM K.K. Red Army
SUCHOW STEFAN FILIPOWICZ Red Army
GRZEGOR S. JANA Red Army
POWALASZKO JAKUB. TERENIEWICZ Red Army
PŁYGUNOW MIKOŁAJ S. EWDOKIMA Red Army
TYMOFIEW S. JEWTYHIEJA Red Army
MYSZENI DYMITR S. MICH. Red Army
ANARIASEW DZONSTON Red Army
SMYRNOW GRZEGORZ S. ILICZA Red Army
STARKOW JAN S. ALEKSIEJA ULIANOWSKI Red Army
WASYL. S. IGNACEGO Red Army
DOŁGUSZEW JAN S. GRZEGORZA Red Army
ŁUKJANOW FEDOR S. ABRAMA Red Army
BAKAKEN WIKTOR S. KONSTANTEGO Red Army
BAJEKSZORIN ALEKSANDER Red Army
ABRAMOW S.S. ` Red Army
GORZYKOW M.S. Red Army
KOWAL LEON S. MICHAŁA Red Army
SMONCZEW LEON S. GRZEGORZA Red Army
ARECHOW Red Army
RUPCZAK T. Red Army
KANIKUŁOW A. Red Army
SELIWANOW Red Army
SZCZEICHERT M.B. Red Army
WASYL FILIPOWICZ ZIMONIEWICZ Red Army
CZASOWNIKOW MIKOŁAJ MIKOŁAJEWICZ LEJTNANT Red Army
FLENTICZ [FLINTICZ] MICHAIŁ ALEKSIEJEWICZ Red Army
KIRICZENKO MIKOŁAJ MICHAJŁOWICZ Red Army
BARYKIN WASILIJ IWANOWICZ Red Army
PIETROWIEC IWAN POLIKARPOWICZ Red Army
PIERISZCZ ZINOWIJ MARKOWICZ Red Army
SPIWAK GRIGORIJ TROFIMOWICZ Red Army
WIEKLINIEC IWAN JURIEWICZ Red Army
GAJDU WASILIJ PAWŁOWICZ Red Army
CHYDYROW SASAN MAMIEDGASAN OGŁY Red Army
WIELTMAN LEONID JEFIMOWICZ Red Army
BAKUSZ DANIŁ FOMICZ Red Army
BUGAJEWSKIJ WŁADYMIR GRIGORJEWICZ Red Army
ANDRUSISZYN IWAN FIEDOROWICZ Red Army
BARTASZEWICZ ALEKSIEJ FIEDOROWICZ Red Army
DOGASZ JURIJ JURJEWICZ Red Army
CZERNYSZEW WASILIJ SIEMIENOWICZ Red Army
KOLPIET ALEKSANDR ŁUKICZ Red Army
LEJDIERMAN CHUNA GIERSZKOWICZ Red Army
KANPANKOW IWAN NIKOŁAJEWICZ Red Army
CHADŻER NAJU GRIGORIEWICZ Red Army
TURBACZ ANTON JESIFOWICZ Red Army
PANIASZKIN JEWGIENIJ MICHAJŁOWICZ Red Army
STAWIŁA NIKOŁAJ WASYLIEWICZ Red Army
NICUK ANDRIEJ JERMOŁAJEWICZ Red Army
SŁENIW MARK IWANOWICZ Red Army
SZABAROW DMITRIJ Red Army
GURYŁO KONSTANTIN SEWOSTWANOWICZ Red Army
CINCAŁASZWILI IWAN JEGOROWICZ SZEREGOWY Red Army
MATIUK WŁADIMIR FIODOROWICZ STARSZY SIERŻANT Red Army
BOTIENKO IWAN NIKIFOROWICZ SZEREGOWY Red Army
KOROLIOW EDWARD KONSTANTINOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Red Army
TUGARINOW IWAN TNAKIENTJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WOŁOWOJ NIKOŁAJ LUKICZ SZEREGOWY Red Army
MUDRYJ JOSIF TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
WICZUK MICHAIŁ TIMOFIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
ŁONIAK MARIAN WASILJEWICZ SZEREGOWY Red Army
KIR FIODOR STIEPANOWICZ [STIEFANOWICZ] SZEREGOWY Red Army
JANICKIJ MICHAIŁ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Red Army
POLISZCZUK IWAN IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Red Army
KOPICZUK DMITRIJ SZEREGOWY Red Army
RUDNICKIJ MATWIEJ MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Red Army
KOROL GIEORGIJ ALEKSANDROWICZ SZEREGOWY Red Army
ŻUKOWSKIJ PIETR ROMANOWICZ Red Army
MINCER IWAN PIETROWICZ Red Army
LIPIECKIJ WASILIJ DMITRIJEWICZ Red Army
DUBIK WASILIJ JURJEWICZ Red Army
CHOMIAK IWAN MAKAROWICZ Red Army
PALENTIEWICZ [POLINKIEWICZ] ANDRIEJ LEONTJEWICZ JEFREJTOR Red Army
KARIUCHIN WASILIJ GRIGORIEWICZ Red Army
JUR WASILIJ IWANOWICZ Red Army
STELMACH WASILIJ ALEKSIEJEWICZ Red Army
PŁAMDIAŁA MICHAIŁ WASILJEWICZ Red Army
STARCEW NIKOŁAJ IWANOWICZ Red Army
KILUSZKO GRIGORIJ DEMIDOWICZ Red Army
WIELIEGAN WASILIJ WASILJEWICZ Red Army
MARINIEC DMITRIJ FIEDOROWICZ Red Army
PASZTEPA GRIGORIJ FIEDOROWICZ Red Army
SZOTA MICHAIŁ KIRIŁOWICZ Red Army
PASOWIEC IWAN LEONTIEWICZ Red Army
JACENO [JACENIA] IWAN STIEPENOWICZ Red Army
OTROSZENKO [ATROSZCZENKO] WIKTOR ILICZ SZEREGOWY Red Army
WIERCHOMIJ ANDREJ ALEKSEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
BIELECKIJ IWAN MICHAJŁOWICZ Red Army
MUSIEWICZ ADAM USTINOWICZ SZEREGOWY Red Army
KIT ONUFRIJ ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Red Army
OŻELSKIJ ALEKSANDR IWANOWICZ Red Army
CHOMINICZ MICHAIŁ STIEPANOWICZ SIERŻANT Austro-Hungarian Army
PRACKIEWICZ ANTON ALEKSANDROWICZ SIERŻANT Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 0
Polish Army 0
0
Red Army 1385