Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201040-003
241
34
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony zachodniej pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenie terenu, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi parami drewnianych belek. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny akcent architektoniczny cmentarza to zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa w linii zachodniego ogrodzenia, w którą w murowana jest kamienna tablica z inskrypcją w języku niemieckim:

„ In reiner Höhe Duft und Glanz/ Umgrünt der freien Bergen Kranz/ Mit dem feinde geschart, den sie bezwangen,/ Sind des Kaisers Soldaten zur Ruh' gegangen/ Hans Hauptmann".

Przed ścianą znajduje się długa ława wyłożona kamiennymi łupkami. Przy narożniku cmentarza u podnóża opadającego dwuspadowo odcinka muru ustawiona jest krótka kamienna ława. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– osadzonych na betonowych cokołach krzyży łacińskich i lotaryńskich z płaskownika z ramką u podstawy, w której umieszczona są prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych,
– niskiej, zakończonej dwuspadowo betonowej steli z prostokątną, emaliowaną tabliczką imienną.

Część grobów była oznaczona krzyżami z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami z miejscem na okrągłą tabliczkę z danymi pochowanych.

Przy drodze na cmentarz od strony przysiółka Kucek znajduje się zabytkowy betonowy drogowskaz z informacją o cmentarzu wojennym.

Pochowano tu 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z armii niemieckiej i 117 z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. W latach 2004-2006 odtworzone zostały krzyże nagrobne, wykonana drewniana furtka, przeprowadzono konserwację elementów kamiennych i drewnianych ogrodzenia.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 61 s. 269 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 233-238, 451-453, 457-459, 1617-1661.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik, Poznań 2003, s. 97.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 113-114.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 330.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 360-361 (reprodukcja obrazu przedstawiającego wygląd cmentarza).
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 69-70.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SZABO JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FANTNER [FRANTNER] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZECHMEISTER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RABACHER ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HANIDL MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOCHRAMER [WOCHRAMER] JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REIS KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRUBER ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERNSTEIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WILNER FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
RASCHE HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HINSPETER KARL RESERVIST MUSKETIER Deutsche Armee
PAULUS ADAM FELDWEBEL Deutsche Armee
GUSTAV JÄGER KRÜGER Deutsche Armee
STEFFENS ARNOLD JÄGER Deutsche Armee
HELLMANN JOSEF JÄGER Deutsche Armee
SÖBE FRITZ RESERVIST Deutsche Armee
LANGENHORST JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
DANKEMAYER ERICH ERSATZ FREIWILLIGER Deutsche Armee
WENDEL OTTO JÄGER Deutsche Armee
SCHULTE FRANZ JÄGER Deutsche Armee
HONEMEIR FRIEDRIECH JÄGER Deutsche Armee
HEINE ALFRED JÄGER Deutsche Armee
SCHULTE BACHOLD WILHELM JÄGER Deutsche Armee
GIENSCH HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
SCHÄFFER RICHARD ERSATZ FREIWILLIGER Deutsche Armee
KRAMPE ANDREAS JÄGER Deutsche Armee
EHRICKE WALTER JÄGER Deutsche Armee
FREDE JOHANN REKRUT Deutsche Armee
BASCH ADOLF JÄGER Deutsche Armee
HOPPE KARL JÄGER Deutsche Armee
HUNDT EUGEN OBERLEUTNANT Deutsche Armee
SCHNEAMANN KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KURTZ GEORG WEHMRMANN Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 3
Österreich-Ungarische Armee 87
Russische Armee 117