War graves
in Małopolska
1201040-003
241
34
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony zachodniej pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenie terenu, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi parami drewnianych belek. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Główny akcent architektoniczny cmentarza to zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa w linii zachodniego ogrodzenia, w którą w murowana jest kamienna tablica z inskrypcją w języku niemieckim:

„ In reiner Höhe Duft und Glanz/ Umgrünt der freien Bergen Kranz/ Mit dem feinde geschart, den sie bezwangen,/ Sind des Kaisers Soldaten zur Ruh' gegangen/ Hans Hauptmann".

Przed ścianą znajduje się długa ława wyłożona kamiennymi łupkami. Przy narożniku cmentarza u podnóża opadającego dwuspadowo odcinka muru ustawiona jest krótka kamienna ława. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– osadzonych na betonowych cokołach krzyży łacińskich i lotaryńskich z płaskownika z ramką u podstawy, w której umieszczona są prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych,
– niskiej, zakończonej dwuspadowo betonowej steli z prostokątną, emaliowaną tabliczką imienną.

Część grobów była oznaczona krzyżami z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami z miejscem na okrągłą tabliczkę z danymi pochowanych.

Przy drodze na cmentarz od strony przysiółka Kucek znajduje się zabytkowy betonowy drogowskaz z informacją o cmentarzu wojennym.

Pochowano tu 96 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z armii niemieckiej i 117 z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. W latach 2004-2006 odtworzone zostały krzyże nagrobne, wykonana drewniana furtka, przeprowadzono konserwację elementów kamiennych i drewnianych ogrodzenia.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 61 s. 269 (fotografia - stan pierwotny), GW 35 s. 233-238, 451-453, 457-459, 1617-1661.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik, Poznań 2003, s. 97.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 113-114.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 330.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 360-361 (reprodukcja obrazu przedstawiającego wygląd cmentarza).
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, 69-70.
Surname Forename Rank Military formation  
SZABO JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
FANTNER [FRANTNER] JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZECHMEISTER INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RABACHER ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HANIDL MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HOCHRAMER [WOCHRAMER] JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REIS KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
GRUBER ALOIS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BERNSTEIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WILNER FRANZ GEFREITER German army
RASCHE HEINRICH RESERVIST German army
HINSPETER KARL RESERVIST MUSKETIER German army
PAULUS ADAM FELDWEBEL German army
GUSTAV JÄGER KRÜGER German army
STEFFENS ARNOLD JÄGER German army
HELLMANN JOSEF JÄGER German army
SÖBE FRITZ RESERVIST German army
LANGENHORST JOHANN RESERVIST German army
DANKEMAYER ERICH ERSATZ FREIWILLIGER German army
WENDEL OTTO JÄGER German army
SCHULTE FRANZ JÄGER German army
HONEMEIR FRIEDRIECH JÄGER German army
HEINE ALFRED JÄGER German army
SCHULTE BACHOLD WILHELM JÄGER German army
GIENSCH HERMANN MUSKETIER German army
SCHÄFFER RICHARD ERSATZ FREIWILLIGER German army
KRAMPE ANDREAS JÄGER German army
EHRICKE WALTER JÄGER German army
FREDE JOHANN REKRUT German army
BASCH ADOLF JÄGER German army
HOPPE KARL JÄGER German army
HUNDT EUGEN OBERLEUTNANT German army
SCHNEAMANN KARL UNTEROFFIZIER German army
KURTZ GEORG WEHMRMANN German army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 3
Austro-Hungarian Army 87
Russian Army 117