Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205010-005
204
98
Znajdujący się przy ul. Łokietka cmentarz zbudowany został na planie symetrycznego wieloboku przypominającego krzyż. Otoczony jest betonowym murem, Do cmentarza prowadzi dwuskrzydłowa furtka z żelaznych prętów, która umieszczona jest w bramie złożonej z dwóch  prostopadłościennych słupów nakrytych betonową płytą. Głównym elementem cmentarza jest kopiec ziemny wzmocniony kamieniami oraz krzyż łaciński.  
Mogiły ziemne mają układ rzędowy, symetryczny. Zwrócone są ku głównej alei łączącej kopiec z bramą. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: krzyże łacińskie wykonane ze stali i umieszczone na betonowym postumencie,  krzyże żeliwne z rozszerzoną podstawą na betonowym postumencie oraz niskie stele z betonu z żeliwną tablicą pamiątkową.
 
Na cmentarzu znajduje się 7 grobów pojedynczych, 32 rzędowe i 12 zbiorowych. Pochowano tu 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano jedynie 98.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 450-453.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 163-164.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
LUX WILHELM JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MELZER HEINRICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STÖLLNER RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRITTUM JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KINDERMANN RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZOUBEK RUDOLF HORNIST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BACHINGER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ERDMANN FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
MAI OSWALD MUSKETIER Deutsche Armee
LICHT WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
PIETROWSKI STANISLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
PFEIFFER JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
MELZER [MELCER] ADALBERT MUSKETIER Deutsche Armee
KNÜPPEL OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
PILZ AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
SZELAG JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
GERTIG JOHANNES MUSKETIER Deutsche Armee
WALTER ALBERT MUSKETIER Deutsche Armee
JORDAN KONRAD MUSKETIER Deutsche Armee
URBANIAK FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
GRUCHN MARTIN MUSKETIER Deutsche Armee
DEISCHEL RICHARD VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
SCHULZ WILHELM VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
TITZE JULIUS VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
PLÄTSCHKE PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ZBOROWSKI JOHANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BRENKEWITZ FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BEIER PAUL GEFREITER Deutsche Armee
JUNG HERMANN RESERVIST Deutsche Armee
ADAMEK BOLESLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
PTACZYNSKI [PLACZYNSKI] JOHANN RESERVIST MUSKETIER Deutsche Armee
SZYMANSKI SIMON MUSKETIER Deutsche Armee
BÖHME GEORG MUSKETIER Deutsche Armee
MALCHROWICZ BOLESLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
WODNICZAK PETER MUSKETIER Deutsche Armee
STANGL AUGUST RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NUSSER LUKAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MIKLAUČIČ MARTIN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NAVRATIL FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VOGL LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JUNKNICKEL ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STENGL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HÜBEL ERNST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STOGER ALFRED SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RAMBOUSEK FRIEDRICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JAROŠ WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JANERNIK MAX INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TROPSCHUH FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STAROSTA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEDIVY FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
REDL FRANZ TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BINTER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MARKOVITZ JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SMUTNY JOHANN UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
HIENER HERMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JÄGER PRIMUS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAYER HERMANN UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
TAMMEGGER GEORG ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAIER FRIEDRICH ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PINK II KARL PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SADEK LORENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EISSENHAMMER ADOLF TITULAR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
HDRLIČKA KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KNEISL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JUNGMANN HERMANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEIDL EDUARD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FINZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GIBALA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MERTLIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BÖNSCH AUGUST PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
FILLA PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
BERICH PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
PESCHEL ERNST RESERVIST Deutsche Armee
BISKUPSKI CESLAUS RESERVIST Deutsche Armee
BUNK JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
POSLEDNIK THOMAS MUSKETIER Deutsche Armee
PAWLACZYK MICHAEL MUSKETIER Deutsche Armee
STOLZENBERG PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
KASPER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
GRZESKOWIAK STANISLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
CHUDZIAK JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
HEINE ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
HEIDER OTTO RESERVIST Deutsche Armee
KIESEL OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
SIMON WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
BELLACH GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
FIEBIG JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
PÖTHIG OTTO RESERVIST Deutsche Armee
LERCH FRIEDRICH LANDSTURMMANN Deutsche Armee
MANTENFEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WITTIG LINUS [LINNUS] MUSKETIER Deutsche Armee
MATHIAS [MATTHIAS] KONRAD MUSKETIER Deutsche Armee
JOHN WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
KRÄMER [KÄMER] HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
APPELT HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
DROZDRZYNSKI RICHARD STANISLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
PRZEWLOKA RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
MENDEL ROCHUS MUSKETIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 66
Österreich-Ungarische Armee 40