Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205010-005
204
98
Znajdujący się przy ul. Łokietka cmentarz zbudowany został na planie symetrycznego wieloboku przypominającego krzyż. Otoczony jest betonowym murem, Do cmentarza prowadzi dwuskrzydłowa furtka z żelaznych prętów, która umieszczona jest w bramie złożonej z dwóch  prostopadłościennych słupów nakrytych betonową płytą. Głównym elementem cmentarza jest kopiec ziemny wzmocniony kamieniami oraz krzyż łaciński.  
Mogiły ziemne mają układ rzędowy, symetryczny. Zwrócone są ku głównej alei łączącej kopiec z bramą. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: krzyże łacińskie wykonane ze stali i umieszczone na betonowym postumencie,  krzyże żeliwne z rozszerzoną podstawą na betonowym postumencie oraz niskie stele z betonu z żeliwną tablicą pamiątkową.
 
Na cmentarzu znajduje się 7 grobów pojedynczych, 32 rzędowe i 12 zbiorowych. Pochowano tu 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano jedynie 98.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 450-453.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 163-164.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
LUX WILHELM JÄGER Armia austro-węgierska
MELZER HEINRICH JÄGER Armia austro-węgierska
STÖLLNER RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRITTUM JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KINDERMANN RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZOUBEK RUDOLF HORNIST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BACHINGER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ERDMANN FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
MAI OSWALD MUSKETIER Armia niemiecka
LICHT WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
PIETROWSKI STANISLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
PFEIFFER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
MELZER [MELCER] ADALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
KNÜPPEL OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
PILZ AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
SZELAG JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
GERTIG JOHANNES MUSKETIER Armia niemiecka
WALTER ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
JORDAN KONRAD MUSKETIER Armia niemiecka
URBANIAK FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
GRUCHN MARTIN MUSKETIER Armia niemiecka
DEISCHEL RICHARD VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
SCHULZ WILHELM VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
TITZE JULIUS VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
PLÄTSCHKE PAUL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
ZBOROWSKI JOHANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BRENKEWITZ FRANZ UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BEIER PAUL GEFREITER Armia niemiecka
JUNG HERMANN RESERVIST Armia niemiecka
ADAMEK BOLESLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
PTACZYNSKI [PLACZYNSKI] JOHANN RESERVIST MUSKETIER Armia niemiecka
SZYMANSKI SIMON MUSKETIER Armia niemiecka
BÖHME GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
MALCHROWICZ BOLESLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
WODNICZAK PETER MUSKETIER Armia niemiecka
STANGL AUGUST RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
NUSSER LUKAS JÄGER Armia austro-węgierska
MIKLAUČIČ MARTIN JÄGER Armia austro-węgierska
NAVRATIL FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VOGL LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JUNKNICKEL ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STENGL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HÜBEL ERNST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STOGER ALFRED SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RAMBOUSEK FRIEDRICH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JAROŠ WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANERNIK MAX INFANTERIST Armia austro-węgierska
TROPSCHUH FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STAROSTA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEDIVY FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
REDL FRANZ TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
BINTER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
MARKOVITZ JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
SMUTNY JOHANN UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
HIENER HERMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JÄGER PRIMUS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MAYER HERMANN UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
TAMMEGGER GEORG ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MAIER FRIEDRICH ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PINK II KARL PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
SADEK LORENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
EISSENHAMMER ADOLF TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
HDRLIČKA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KNEISL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JUNGMANN HERMANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEIDL EDUARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FINZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GIBALA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MERTLIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BÖNSCH AUGUST PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
FILLA PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
BERICH PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
PESCHEL ERNST RESERVIST Armia niemiecka
BISKUPSKI CESLAUS RESERVIST Armia niemiecka
BUNK JOHANN WEHRMANN Armia niemiecka
POSLEDNIK THOMAS MUSKETIER Armia niemiecka
PAWLACZYK MICHAEL MUSKETIER Armia niemiecka
STOLZENBERG PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
KASPER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
GRZESKOWIAK STANISLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
CHUDZIAK JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
HEINE ROBERT MUSKETIER Armia niemiecka
HEIDER OTTO RESERVIST Armia niemiecka
KIESEL OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
SIMON WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
BELLACH GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
FIEBIG JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
PÖTHIG OTTO RESERVIST Armia niemiecka
LERCH FRIEDRICH LANDSTURMMANN Armia niemiecka
MANTENFEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WITTIG LINUS [LINNUS] MUSKETIER Armia niemiecka
MATHIAS [MATTHIAS] KONRAD MUSKETIER Armia niemiecka
JOHN WILHELM RESERVIST Armia niemiecka
KRÄMER [KÄMER] HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
APPELT HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
DROZDRZYNSKI RICHARD STANISLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
PRZEWLOKA RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
MENDEL ROCHUS MUSKETIER Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 66
Armia austro-węgierska 40