Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-005
204
98
Znajdujący się przy ul. Łokietka cmentarz zbudowany został na planie symetrycznego wieloboku przypominającego krzyż. Otoczony jest na dwóch odcinkach od strony północnej oraz na środkowym odcinku od strony wschodniej – betonową balustradą, a z pozostałych stron – pełnym murem betonowym. . Po obu stronach wejściach znajdują się po dwa betonowe słupy, nakryte jedną betonową belką. W płycinach na frontowych odcinkach muru od strony wejścia znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami pochowanych żołnierzy. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z żelaznych prętów z motywem krzyża greckiego.


Główny element cmentarza stanowi niewielki kopiec w prostokątnym obramowaniu i ustawiony w jego obrębie wysoki, drewniany krzyż, którego ramiona były połączone półkolistym, blaszanym zadaszeniem o ząbkowanych krawędziach. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
- krzyży łacińskich z taśmy stalowej połączonej żelaznymi kulkami, osadzonych na betonowych postumentach,
- żeliwnych krzyży z datą „1915" nas betonowych postumentach,
- niskich betonowych, zakończonych trójkątnie stel z żeliwnymi tablicami.
 
Na cmentarzu znajduje się 7 grobów pojedynczych i 44 zbiorowe. Pochowano tu 81 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 57 z armii niemieckiej i 66 z armii rosyjskiej. Znana są nazwiska 98 poległych
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 450-453.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 163-164.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 90.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
LUX WILHELM JÄGER Австро-венгерская армия
MELZER HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
STÖLLNER RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FRITTUM JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KINDERMANN RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZOUBEK RUDOLF HORNIST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BACHINGER FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ERDMANN FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
MAI OSWALD MUSKETIER Немецкая армия
LICHT WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
PIETROWSKI STANISLAUS MUSKETIER Немецкая армия
PFEIFFER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
MELZER [MELCER] ADALBERT MUSKETIER Немецкая армия
KNÜPPEL OTTO MUSKETIER Немецкая армия
PILZ AUGUST MUSKETIER Немецкая армия
SZELAG JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
GERTIG JOHANNES MUSKETIER Немецкая армия
WALTER ALBERT MUSKETIER Немецкая армия
JORDAN KONRAD MUSKETIER Немецкая армия
URBANIAK FRANZ MUSKETIER Немецкая армия
GRUCHN MARTIN MUSKETIER Немецкая армия
DEISCHEL RICHARD VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
SCHULZ WILHELM VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
TITZE JULIUS VIZEFELDWEBEL Немецкая армия
PLÄTSCHKE PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
ZBOROWSKI JOHANN UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BRENKEWITZ FRANZ UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BEIER PAUL GEFREITER Немецкая армия
JUNG HERMANN RESERVIST Немецкая армия
ADAMEK BOLESLAUS MUSKETIER Немецкая армия
PTACZYNSKI [PLACZYNSKI] JOHANN RESERVIST MUSKETIER Немецкая армия
SZYMANSKI SIMON MUSKETIER Немецкая армия
BÖHME GEORG MUSKETIER Немецкая армия
MALCHROWICZ BOLESLAUS MUSKETIER Немецкая армия
WODNICZAK PETER MUSKETIER Немецкая армия
STANGL AUGUST RESERVIST JÄGER Австро-венгерская армия
NUSSER LUKAS JÄGER Австро-венгерская армия
MIKLAUČIČ MARTIN JÄGER Австро-венгерская армия
NAVRATIL FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
VOGL LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JUNKNICKEL ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STENGL FRANZ SCHÜTZE Австро-венгерская армия
HÜBEL ERNST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STOGER ALFRED SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RAMBOUSEK FRIEDRICH SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JAROŠ WENZEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANERNIK MAX INFANTERIST Австро-венгерская армия
TROPSCHUH FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
STAROSTA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SEDIVY FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
REDL FRANZ TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
BINTER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
MARKOVITZ JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SMUTNY JOHANN UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
HIENER HERMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
JÄGER PRIMUS ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MAYER HERMANN UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
TAMMEGGER GEORG ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
MAIER FRIEDRICH ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
PINK II KARL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SADEK LORENZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
EISSENHAMMER ADOLF TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
HDRLIČKA KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KNEISL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JUNGMANN HERMANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SEIDL EDUARD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
FINZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GIBALA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MERTLIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BÖNSCH AUGUST PAUL MUSKETIER Немецкая армия
FILLA PAUL MUSKETIER Немецкая армия
BERICH PAUL MUSKETIER Немецкая армия
PESCHEL ERNST RESERVIST Немецкая армия
BISKUPSKI CESLAUS RESERVIST Немецкая армия
BUNK JOHANN WEHRMANN Немецкая армия
POSLEDNIK THOMAS MUSKETIER Немецкая армия
PAWLACZYK MICHAEL MUSKETIER Немецкая армия
STOLZENBERG PAUL MUSKETIER Немецкая армия
KASPER PAUL MUSKETIER Немецкая армия
GRZESKOWIAK STANISLAUS MUSKETIER Немецкая армия
CHUDZIAK JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
HEINE ROBERT MUSKETIER Немецкая армия
HEIDER OTTO RESERVIST Немецкая армия
KIESEL OTTO MUSKETIER Немецкая армия
SIMON WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
BELLACH GUSTAV MUSKETIER Немецкая армия
FIEBIG JOSEF MUSKETIER Немецкая армия
PÖTHIG OTTO RESERVIST Немецкая армия
LERCH FRIEDRICH LANDSTURMMANN Немецкая армия
MANTENFEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Немецкая армия
WITTIG LINUS [LINNUS] MUSKETIER Немецкая армия
MATHIAS [MATTHIAS] KONRAD MUSKETIER Немецкая армия
JOHN WILHELM RESERVIST Немецкая армия
KRÄMER [KÄMER] HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
APPELT HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
DROZDRZYNSKI RICHARD STANISLAUS MUSKETIER Немецкая армия
PRZEWLOKA RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
MENDEL ROCHUS MUSKETIER Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 66
Австро-венгерская армия 40