Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1219020-002
11
11
Mogiła ziemna o wymiarach 6 m x 4 m, otoczona betonowym murem z narożnymi słupami. Głównym elementem mogiły jest kamienny pomnik o wysokości 2,5 m z tablicą granitową, na której wyryto nazwiska poległych.  Postument zwieńczony jest Krzyżem Virtuti Militari z napisem  "HONOR I OJCZYZNA". 
W mogile pochowano żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wrześniu 1939 roku oraz osoby cywilne zamordowane przez hitlerowców. Lista zmarłych zamieszczona w bazie została przygotowana na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i ksiąg cmentarnych. Lista pochowanych znajdująca się w pracy "Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów" zawiera nieco odmienne informacje.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Sz.. Dattner 55 dni Wehrmachtu w Polsce..." w: "Dziennik Polski", R: 1966, nr 49, s. 1.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BRODA RUDOLF PLUTONOWY Polnische Armee
KOŚCIÓŁEK JÓZEF STRZELEC Polnische Armee
MARSZALIK STANISŁAW Polnische Armee
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK - LEKARZ Polnische Armee
ROSIAK PORUCZNIK Polnische Armee
MUSIAŁ ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
NOSAL FELIKS OSOBA CYWILNA Polnische Armee
NOSAL JAN OSOBA CYWILNA
NOSAL JÓZEF OSOBA CYWILNA
ROSOŁOWSKI WACŁAW OSOBA CYWILNA
GOMUŁKA JAN OSOBA CYWILNA Polnische Armee