War graves
in Małopolska
1219020-002
11
11
Mogiła ziemna o wymiarach 6 m x 4 m, otoczona betonowym murem z narożnymi słupami. Głównym elementem mogiły jest kamienny pomnik o wysokości 2,5 m z tablicą granitową, na której wyryto nazwiska poległych.  Postument zwieńczony jest Krzyżem Virtuti Militari z napisem  "HONOR I OJCZYZNA". 
W mogile pochowano żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wrześniu 1939 roku oraz osoby cywilne zamordowane przez hitlerowców. Lista zmarłych zamieszczona w bazie została przygotowana na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i ksiąg cmentarnych. Lista pochowanych znajdująca się w pracy "Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów" zawiera nieco odmienne informacje.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Sz.. Dattner 55 dni Wehrmachtu w Polsce..." w: "Dziennik Polski", R: 1966, nr 49, s. 1.
Surname Forename Rank Military formation  
BRODA RUDOLF PLUTONOWY Polish Army
KOŚCIÓŁEK JÓZEF STRZELEC Polish Army
MARSZALIK STANISŁAW Polish Army
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK - LEKARZ Polish Army
ROSIAK PORUCZNIK Polish Army
MUSIAŁ ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
NOSAL FELIKS OSOBA CYWILNA Polish Army
NOSAL JAN OSOBA CYWILNA
NOSAL JÓZEF OSOBA CYWILNA
ROSOŁOWSKI WACŁAW OSOBA CYWILNA
GOMUŁKA JAN OSOBA CYWILNA Polish Army