Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219020-002
11
11
Mogiła ziemna o wymiarach 6 m x 4 m, otoczona betonowym murem z narożnymi słupami. Głównym elementem mogiły jest kamienny pomnik o wysokości 2,5 m z tablicą granitową, na której wyryto nazwiska poległych.  Postument zwieńczony jest Krzyżem Virtuti Militari z napisem  "HONOR I OJCZYZNA". 
W mogile pochowano żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wrześniu 1939 roku oraz osoby cywilne zamordowane przez hitlerowców. Lista zmarłych zamieszczona w bazie została przygotowana na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i ksiąg cmentarnych. Lista pochowanych znajdująca się w pracy "Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów" zawiera nieco odmienne informacje.
  • Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów, w: "Biblioteczka Gdowska", zeszyt II, Gdów 2006.
  • Sz.. Dattner 55 dni Wehrmachtu w Polsce..." w: "Dziennik Polski", R: 1966, nr 49, s. 1.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BRODA RUDOLF PLUTONOWY Wojsko Polskie
KOŚCIÓŁEK JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
MARSZALIK STANISŁAW Wojsko Polskie
MROMLIŃSKI ZDZISŁAW PORUCZNIK - LEKARZ Wojsko Polskie
ROSIAK PORUCZNIK Wojsko Polskie
MUSIAŁ ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
NOSAL FELIKS OSOBA CYWILNA Wojsko Polskie
NOSAL JAN OSOBA CYWILNA
NOSAL JÓZEF OSOBA CYWILNA
ROSOŁOWSKI WACŁAW OSOBA CYWILNA
GOMUŁKA JAN OSOBA CYWILNA Wojsko Polskie