War graves
in Małopolska
1205040-011
74
15
Cmentar założonyzjest na planie litery T i ogrodzony betonową balustradą. Wejście znajduje się od strony wschodniej, między dwoma betonowymi słupami nakrytymi żelbetową płytą, zwieńczoną kutym krzyżem lotaryńskim. Zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów, zwieńczonymi ozdobnym, kutym krzyżem lotaryńskim. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż lotaryński.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki osadzonych na betonowych cokołach:
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego z motywem liści lipy z datą „1914" u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

W 13 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 15.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 29-52 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 132-133.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 494-495.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Surname Forename Rank Military formation  
NIECHODIEJEW [NIEGODJAJEW] SIMON INFANTERIST Russian Army
SIBIOKIN INFANTERIST Russian Army
GOLTWIANSKI F.K. Russian Army
CHALOCKI W.J. Russian Army
JAROSZUK Russian Army
GORDYKO Russian Army
MINKMIDZE [MINNIDZE] K.M. Russian Army
MATZI WASIL Russian Army
PIOTROW ALEXANDER Russian Army
BLUMBERG ADOLF INFANTERIST Russian Army
SZPILEW ALEX FIODOR Russian Army
ROMANOWSKIJ PETER JEGOROW Russian Army
SIEMIANOW ANDREJ Russian Army
WISZOWSKI Russian Army
KOMAROW ANDREJ Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 59