Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-011
74
15

Cmentarz znajduje się na zachód od drogi Zagórzany – Kobylanka. Zbudowany jest na planie litery T i otoczony betonową balustradą. Wejście znajduje się od strony wschodniej, między dwoma betonowymi słupami nakrytymi żelbetową płytą, zwieńczoną kutym, krzyżem lotaryńskim. Głównym elementem cmentarza jest duży, żeliwny, krzyż lotaryński z wieńcem dębowym i datą „1914” umieszczony na betonowym cokole. Pierwotnie znajdował się tu wysoki, drewniany krzyż lotaryński. Występują tu nagrobki w formie małych żeliwnych krzyży lotaryńskich wykonanych z płaskich prętów na betonowych cokołach.
 
W 13 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 15.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 132-133.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 494-495.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NIECHODIEJEW [NIEGODJAJEW] SIMON INFANTERIST Русская армия
SIBIOKIN INFANTERIST Русская армия
GOLTWIANSKI F.K. Русская армия
CHALOCKI W.J. Русская армия
JAROSZUK Русская армия
GORDYKO Русская армия
MINKMIDZE [MINNIDZE] K.M. Русская армия
MATZI WASIL Русская армия
PIOTROW ALEXANDER Русская армия
BLUMBERG ADOLF INFANTERIST Русская армия
SZPILEW ALEX FIODOR Русская армия
ROMANOWSKIJ PETER JEGOROW Русская армия
SIEMIANOW ANDREJ Русская армия
WISZOWSKI Русская армия
KOMAROW ANDREJ Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 59