Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-011
74
15
Cmentar założonyzjest na planie litery T i ogrodzony betonową balustradą. Wejście znajduje się od strony wschodniej, między dwoma betonowymi słupami nakrytymi żelbetową płytą, zwieńczoną kutym krzyżem lotaryńskim. Zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych prętów, zwieńczonymi ozdobnym, kutym krzyżem lotaryńskim. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż lotaryński.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki osadzonych na betonowych cokołach:
– dużego żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego z motywem liści lipy z datą „1914" u podstawy,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

W 13 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano 74 żołnierzy z armii rosyjskiej, spośród których zidentyfikowano 15.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 29-52 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 132-133.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 494-495.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NIECHODIEJEW [NIEGODJAJEW] SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
SIBIOKIN INFANTERIST Armia rosyjska
GOLTWIANSKI F.K. Armia rosyjska
CHALOCKI W.J. Armia rosyjska
JAROSZUK Armia rosyjska
GORDYKO Armia rosyjska
MINKMIDZE [MINNIDZE] K.M. Armia rosyjska
MATZI WASIL Armia rosyjska
PIOTROW ALEXANDER Armia rosyjska
BLUMBERG ADOLF INFANTERIST Armia rosyjska
SZPILEW ALEX FIODOR Armia rosyjska
ROMANOWSKIJ PETER JEGOROW Armia rosyjska
SIEMIANOW ANDREJ Armia rosyjska
WISZOWSKI Armia rosyjska
KOMAROW ANDREJ Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 59