War graves
in Małopolska
1216140-008
61
26
Obiekt składa się z dwóch przylegających do siebie kwater: zachodniej na planie ośmioboku z niewielkim aneksem od strony zachodniej, wschodniej – na planie prostokąta z ujętym w betonową balustradę występem od strony wejścia. Z pozostałych stron ogrodzenie stanowi mur z kamiennych ciosów. Wejście ujęte jest w dwa masywne, kamienne słupy o podstawie ośmiobocznej i zamykane trójsegmentową, kutą furtką z motywem krzyża greckiego z blachy, z ruchomym jednym skrzydłem. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 
Główny element kwatery stanowi pomnik w formie postumentu o podstawie ośmiobocznej, zwężającego się ku górze czterema ukośnym płaszczyznami, zwieńczonego betonowym krzyżem łacińskim. Pierwotnie znajdował się tu wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. W czterech otoczonych motywem wieńca, okrągłych wnękach na postumencie, umieszczone są żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego. Aneks przy kwaterze zachodniej zamyka zakończony dwuspadowo odcinek muru z tablicą memoratywną z napisem w języku niemieckim: „NICHT NUR GROSSE SOHNE/ VERLANGT DIE GROSSE ZEIT-/ AUCH GROSSE ENKEL!”. Nad tablicą umieszczona jest metalowa plakietka z napisem: „TYM MIEJSCEM/ OPIEKUJE SIĘ/ SZKOŁA PODSTAWOWA/ W PALEŚNICY”. Groby rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach alejki w kwaterze wschodniej oraz wzdłuż ogrodzenia w kwaterze zachodniej.

 
Nagrobki mają formę:
– żeliwnych krzyży maltańskich osadzonych na betonowych, zwężających się ku górze postumentach,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego, osadzonego na betonowym, zwężającym się ku górze postumencie,
– betonowych arkadek w linii ogrodzenia, z krzyżem greckim lub lotaryńskim w prześwicie.
 
Pochowano tu 46 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 15 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w 1915 r. Znane są nazwiska 26 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 673 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 320-321.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 320-321.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 100-101.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 323-324.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 334-337.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 61-62.
Surname Forename Rank Military formation  
BALSZOT ANASCEL HONVED Austro-Hungarian Army
FOGARSI ÁRPÁD OFFIZIER-DIENSTBOTE Austro-Hungarian Army
ZOUDA IGNÁC PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
ROTH LAURENZ HUSAR Austro-Hungarian Army
VOD JOHANN HUSAR Austro-Hungarian Army
NAGY JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
TURKA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
CSMOR KASPAR HONVED Austro-Hungarian Army
WEIDNER TVGVES ? ÁGOSTON RECHNUNGS-UNTEROFIZIER I KL. Austro-Hungarian Army
BOGDAN JOHANN HONVED Austro-Hungarian Army
PIESONYE GYÖRGY BLESSIERTEN-TRÄGER Austro-Hungarian Army
LUZER MARTIN SAPPEUR Austro-Hungarian Army
SZALAI IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
SIPOS IMRE HONVED Austro-Hungarian Army
KADAR ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
NAGY MÁRTON GEFREITER Austro-Hungarian Army
BOTESAN ILLÉS HONVED Austro-Hungarian Army
TURI JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
KACSOTA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
MÜLLER SIMON KORPORAL Austro-Hungarian Army
MĚDA JÓZSEF HONVED Austro-Hungarian Army
DRACH JAKOB HUSAR Austro-Hungarian Army
CZEGLÉDI JÓZSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
PAPP ISTVÁN HONVED Austro-Hungarian Army
SZABO STEFAN JÓZSEF TRAIN-SOLDAT Austro-Hungarian Army
MIKLOS JAKOB GEFREITER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 20
Russian Army 15