War graves
in Małopolska
1219040-006
82
52
Elementem centralnym cmentarza jest betonowa ściana pomnikowa zwieńczona krzyżem. Znajduje się ona na końcu głównej alejki, wzdłuż której usytuowano 9 mogił ziemnych.
Pochowano tu żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, należących do armii rosyjskiej i austro - węgierskiej. Na czterech mogiłach umieszczono tabliczki z nazwiskami poległych. Na jednej z nich widnieje nazwisko podporucznika artylerii Józefa Koraba zmarłego w roku 1922.
Surname Forename Rank Military formation  
SZCZĘŚNIAK JAN Austro-Hungarian Army
SŁOWIK STANISŁAW
WĄS JAN
CISKIN Russian Army
KAZIMIRSKI STANISLAUS Russian Army
FEDORUK NIKOLAI Russian Army
KACZMAREK KARL Russian Army
KARPA MICHAEL Russian Army
ILLESSY [ILESSY] ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
HOFER [HOFFER] KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
PASIECZNIK THEODOR KANONIER Austro-Hungarian Army
KULCZAR BÁLINT INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLACEK JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŁYSY EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
WITTMEISTER KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
LISZTVAN [LISZTWAN] ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
WOLFSGRUBER BLASIUS JÄGER Austro-Hungarian Army
GIOVANAZZI OTTILIO [ATTILIO] JÄGER Austro-Hungarian Army
MATUSZ SZIMJON IWAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
HILBRAND JOSEF ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
LOKOLAMP STEFAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DZOBAK II [DZOBAK] MICHAEL INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
ZAMBORI [ZANIBORI] NIKOLAUS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
GORONDI ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHNEIBER [SCHEIBER] FRANZ JÄGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
NAGY ISTVÁN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WEIZINGER [WIESINGER] FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOSZA JÁNOS HONVED Austro-Hungarian Army
WITTMANN FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FURLAN ALBINO JÄGER Austro-Hungarian Army
DREGAN GYÖRGY HONVED Austro-Hungarian Army
STEINER JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RAŠPLIČKA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
RIBA ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
JIRAS ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KRATOCHWIL JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CIASTOŃ JAN Austro-Hungarian Army
SZCZĘŚNIAK Austro-Hungarian Army
SZARASZ PETER Austro-Hungarian Army
SCHACHINGER [SCHACKINGER] JOSEF JOHANN Austro-Hungarian Army
HITTER [HITLER] PETER Austro-Hungarian Army
FEKONJA [FEKONYA] JOSEF Austro-Hungarian Army
BONA ISTVÁN Austro-Hungarian Army
ADAM JÁNOS Austro-Hungarian Army
DRABIK STANISŁAW SIERŻANT Polish Army
MATUSIAK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
KWINTA SZEREGOWY Polish Army
KRZOJ SZEREGOWY Polish Army
WAWRZOWSKI SZEREGOWY Polish Army
SKRZEK SZEREGOWY Polish Army
WOJAS STARSZY ŻANDARM Polish Army
KORAB JAN PORUCZNIK Polish Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 21
Russian Army 9