Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219040-006
82
52
Elementem centralnym cmentarza jest betonowa ściana pomnikowa zwieńczona krzyżem. Znajduje się ona na końcu głównej alejki, wzdłuż której usytuowano 9 mogił ziemnych.
Pochowano tu żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, należących do armii rosyjskiej i austro - węgierskiej. Na czterech mogiłach umieszczono tabliczki z nazwiskami poległych. Na jednej z nich widnieje nazwisko podporucznika artylerii Józefa Koraba zmarłego w roku 1922.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
SZCZĘŚNIAK JAN Австро-венгерская армия
SŁOWIK STANISŁAW
WĄS JAN
CISKIN Русская армия
KAZIMIRSKI STANISLAUS Русская армия
FEDORUK NIKOLAI Русская армия
KACZMAREK KARL Русская армия
KARPA MICHAEL Русская армия
ILLESSY [ILESSY] ALEXANDER EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
HOFER [HOFFER] KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR KORPORAL Австро-венгерская армия
PASIECZNIK THEODOR KANONIER Австро-венгерская армия
KULCZAR BÁLINT INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLACEK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŁYSY EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Австро-венгерская армия
WITTMEISTER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
LISZTVAN [LISZTWAN] ANDREAS JÄGER Австро-венгерская армия
WOLFSGRUBER BLASIUS JÄGER Австро-венгерская армия
GIOVANAZZI OTTILIO [ATTILIO] JÄGER Австро-венгерская армия
MATUSZ SZIMJON IWAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
HILBRAND JOSEF ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
LOKOLAMP STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DZOBAK II [DZOBAK] MICHAEL INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
ZAMBORI [ZANIBORI] NIKOLAUS INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
GORONDI ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
SCHNEIBER [SCHEIBER] FRANZ JÄGER TITULAR PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
NAGY ISTVÁN INFANTERIST Австро-венгерская армия
WEIZINGER [WIESINGER] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOSZA JÁNOS HONVED Австро-венгерская армия
WITTMANN FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
FURLAN ALBINO JÄGER Австро-венгерская армия
DREGAN GYÖRGY HONVED Австро-венгерская армия
STEINER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAŠPLIČKA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
RIBA ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
JIRAS ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRATOCHWIL JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
CIASTOŃ JAN Австро-венгерская армия
SZCZĘŚNIAK Австро-венгерская армия
SZARASZ PETER Австро-венгерская армия
SCHACHINGER [SCHACKINGER] JOSEF JOHANN Австро-венгерская армия
HITTER [HITLER] PETER Австро-венгерская армия
FEKONJA [FEKONYA] JOSEF Австро-венгерская армия
BONA ISTVÁN Австро-венгерская армия
ADAM JÁNOS Австро-венгерская армия
DRABIK STANISŁAW SIERŻANT Польская армия
MATUSIAK JÓZEF SZEREGOWY Польская армия
KWINTA SZEREGOWY Польская армия
KRZOJ SZEREGOWY Польская армия
WAWRZOWSKI SZEREGOWY Польская армия
SKRZEK SZEREGOWY Польская армия
WOJAS STARSZY ŻANDARM Польская армия
KORAB JAN PORUCZNIK Польская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 21
Русская армия 9