Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1212040-004
5
5
Grób murowany, nakryty lastrykową płytą. Na mogile ustawiony jest krzyż łaciński z ciemnego kamienia oraz umieszczona czarna tablica z napisem: „FRANCISZEK/ OLSZYNKA/ BERNARD/ GAŁUSZKA/ JAN/ GYBKA/ JAN/ BIRUK/ JÓZEF/ ZULARZ/ ŻOŁNIERZE 11 PP WP/ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ 5 WRZEŚNIA 1939/ HOŁD BOHATEROM”. Przed mogiłą znajduje się kamienno betonowa ława nakryta lastrykowymi płytami. Obecna tablica została wykonano ok. 1996 r. Na wcześniejszej tablicy znajdował się napis: „Por. Franciszek Olszynka/ Kpr. Pchr. Gałuszak i 2 nieznanych żołnierzy 11 PP WP Polegli za Ojczyznę 5 września 1939 r. Hołd Bohaterom.

Pochowano tu żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1000.
  • Stefan Baran, II wojna światowa w Bydlinie, „Ziemia olkuska”, Nr 104 (11/2011), 2011, s. 8-10.
  • O. Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, T. II, cz. 1 Gminy Klucze i Pilica, Olkusz 2000.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 305.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
OLSZYNKA FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
GAŁUSZKA BERNARD KAPRAL Wojsko Polskie
BIRUK [BIREK] JAN STRZELEC Wojsko Polskie
ZULARZ JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
GYBKA [GYPKA] JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie