Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 09 1939
Wojsko Polskie