Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201050-011
32
13
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi, zwieńczonymi półkulą słupami o przekroju ośmioboczny, które są połączone podmurówką i żelaznymi rurami. Wejście znajdujące się od strony południowej, zamykane jest żelaznym łańcuchem.

Główny element kwatery to prostokątna betonowa ściana zwieńczona krzyżem łacińskim z nałożonym na lico żeliwnym ażurowym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym. Na ścianie umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z wieńcem laurowym oraz żeliwny krzyż lotaryński z motywem liści lipy.

W kwaterze znajdują się grobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

Pochowano tu 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej. W 2007 r. przeprowadzono wymianę krawężników, konserwację elementów betonowych i metalowych, naprawę dwóch krzyży.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 182, 185, 331, 1357-1361.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 355.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 370.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 228-229.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 110.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MATYSEK JOSEF RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
BARWIK JOSEF TITULAT OBERJÄGER Armia austro-węgierska
KNICZEK JSOEF RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
GYSCHNER TKJR 4 Armia austro-węgierska
KOHL SALOMON Armia austro-węgierska
KOŚCIUK KONSTANTIN RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
ZELISKO PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
ROUPA JOHANN RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
HLISNIKOWSKY ANDREAS RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
LEITER PETER RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
ŁUCZKO NIKOLAUS OFFIZIER Armia rosyjska
ROKYTA FRANZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
SCHMIED JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 15
Armia austro-węgierska 4