Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 1