Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201030-004
69
3
Cmentarz założony na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z metalowych rur. W północnych narożach ogrodzenia znajdują się wysokie betonowe stele z nałożonym na lico małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim.

Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest żelaznym łańcuchem. Główny element cmentarza to usytuowany w linii północnego ogrodzenia betonowy pomnik w formie osadzonego na wysokim postumencie krzyża. Na jego lico nałożony jest żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński.

Przed pomnikiem znajdują się dwa mniejsze betonowe krzyże lotaryńskie, osadzone w kamiennych kopcach.

Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki w formie dwóch osadzonych na betonowych cokołach krzyży lotaryńskich ze metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

W czterech mogiłach zbiorowych i jednej pojedynczej pochowano 69 żołnierzy z 42 pułku piechoty armii rosyjskiej. W 2018 r. został przeprowadzony remont cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 260, 397, 469, 1133-1144.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 375.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 176-177
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 344.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 91.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PASIECZUK STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
JAKUBÓW INFANTERIST Armia rosyjska
KUMACKO FÄHNRICH Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 66