Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201030-004
69
3
Cmentarz założony na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z metalowych rur. W północnych narożach ogrodzenia znajdują się wysokie betonowe stele z nałożonym na lico małym, żeliwnym krzyżem lotaryńskim.

Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest żelaznym łańcuchem. Główny element cmentarza to usytuowany w linii północnego ogrodzenia betonowy pomnik w formie osadzonego na wysokim postumencie krzyża. Na jego lico nałożony jest żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński.

Przed pomnikiem znajdują się dwa mniejsze betonowe krzyże lotaryńskie, osadzone w kamiennych kopcach.

Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki w formie dwóch osadzonych na betonowych cokołach krzyży lotaryńskich ze metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion.

W czterech mogiłach zbiorowych i jednej pojedynczej pochowano 69 żołnierzy z 42 pułku piechoty armii rosyjskiej. W 2018 r. został przeprowadzony remont cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 260, 397, 469, 1133-1144.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 375.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 176-177
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 344.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 91.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PASIECZUK STEFAN INFANTERIST Русская армия
JAKUBÓW INFANTERIST Русская армия
KUMACKO FÄHNRICH Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 66