Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-003
5
3
Kwatera ma kształt dwóch prostokątów przylegających do siebie jednym rogiem. Ogrodzona jest słupami z piaskowca połączonymi żelaznym łańcuchem. W obrębie kwatery znajdują się cztery nagrobki. Trzy z nich, stojące w jednym rzędzie, mają formę osadzonych na kamiennych postumentach wysokich, metalowych krzyży z płaskownika z pasyjką i zdobiona tabliczką bez inskrypcji.

U podnóża krzyży znajduje się kompozycja rzeźbiarska przedstawiająca postacie ludzkie. Kamienne postumenty trzech nagrobków mają na ścianach pas wybrzuszenia i nakrywę wystającą poza płaszczyznę elewacji.

Czwarty nagrobek ma formę kamiennego postumentu z niszą na elewacji, zakończonego ściętym ostrosłupem i zwieńczonego wysokim, metalowym, ażurowym krzyżem łacińskim z pasyjką na skrzyżowaniu ramion i metalową rzeźbą przedstawiającą anioła u podstawy. Na krzyży ponadto umieszczona jest owalna tabliczka bez napisu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 989, s. 23 (arkusz grobownictwa wojennego mogiły zbiorowej 4 żołnierzy armii niemieckiej).
  • St. Nabielec, Chronów. Wieś ongiś szlachecka, Kraków 2001, s. 75 (Edward Sułek), 78 (czterej żołnierze niemieccy).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SUŁEK EDWARD
BÖ?HME KARL Armia niemiecka
WASNER MAXIMILIAN Armia niemiecka
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 2