Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 1944
Lat 20, zmarł od rany odniesionej 17 października 1945 r., kiedy wracał ze zwózki drewna do Bochni.
  • St. Nabielec, Chronów. Wieś ongiś szlachecka, Kraków 2001, s. 75 (Edward Sułek),