Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205010-003
254
3
Cmentarz znajduje się między ul. Biecką a rzeką Ropą. Zbudowany jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Do cmentarza prowadzi betonowa brama zwieńczona łukiem. Na jej szczycie umieszczona jest kamienna kula z wbudowanym w nią żelaznym krzyżem lotaryńskim. W obrębie cmentarza znajduje się 6 grobów pojedynczych, 10 rzędowych i 23 zbiorowe. Nagrobki stanowią żeliwne krzyże lotaryńskie osadzone na betonowych postumentach. Pierwotnie element centralny cmentarza stanowił drewniany krzyż. Nowym elementem jest tablica z herbem Rosji oraz informacją o cmentarzu w języku polskim i rosyjskim.
 
Pochowano tu 254 żołnierzy armii rosyjskiej, spośród których jedynie trzech zidentyfikowano.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. P. Drogomir,Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 490.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 97.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MANIS GREGOR INFANTERIST Armia rosyjska
POLONSKI IWAN FÄHNRICH Armia rosyjska
SALENK MARKUS GEFREITER Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 251