Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205010-003
254
3
Cmentarz znajduje się między ul. Biecką a rzeką Ropą. Zbudowany jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Do cmentarza prowadzi betonowa brama zwieńczona łukiem. Na jej szczycie umieszczona jest kamienna kula z wbudowanym w nią żelaznym krzyżem lotaryńskim. W obrębie cmentarza znajduje się 6 grobów pojedynczych, 10 rzędowych i 23 zbiorowe. Nagrobki stanowią żeliwne krzyże lotaryńskie osadzone na betonowych postumentach. Pierwotnie element centralny cmentarza stanowił drewniany krzyż. Nowym elementem jest tablica z herbem Rosji oraz informacją o cmentarzu w języku polskim i rosyjskim.
 
Pochowano tu 254 żołnierzy armii rosyjskiej, spośród których jedynie trzech zidentyfikowano.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. P. Drogomir,Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 490.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 97.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MANIS GREGOR INFANTERIST Русская армия
POLONSKI IWAN FÄHNRICH Русская армия
SALENK MARKUS GEFREITER Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 251