Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205060-004
1204
649
Cmentarz został założony w latach 1915-1918 r. na południowym stoku wzgórza Pustki, na planie zbliżonym do trapezu. Obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,92 ha. Ogrodzony jest od strony południowej podmurówką i słupami z kamienia, połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem.

Na cmentarz prowadzą dwuskrzydłowe wrota z drewnianych sztachet, wkomponowane w odcinki kamiennego muru schodzące uskokami do wnętrza nekropolii. Po obu stronach wejścia, znajdują się masywne, kamienne słupy, zwieńczone geometrycznymi przedstawieniami hełmu hoplity.

Główny element cmentarza stanowi drewniana kaplica o wysokości ok. 25 m, nakryta czterospadowym, gontowym dachem zwieńczonym krzyżem łacińskim, posadowiona na kamiennym tarasie zabezpieczonym balustradą. Wybudowana w najwyżej położonej części cmentarza stanowi wyraźną dominantę całego założenia.

W skład cmentarza wchodzi kilkanaście zespołów mogił z osobnymi pomnikami połączonych alejkami. Oddzielne kwatery tworzono, biorąc pod uwagę przynależność armijną lub do poszczególnych formacji wojskowych. Kompozycję cmentarza uzupełniają cztery tarasy widokowe zamknięte kamiennymi balustradami. Od tarasu z balustradą zwieńczoną drewnianym krzyżem, usytuowanego po środku najwyżej położonej części cmentarza, do kaplicy prowadzą szerokie kamienne schody.
Po obu stronach kamiennych schodów, najbliżej kaplicy, znajdują kwatery „węgierskie” (groby nr 1-102) z kamiennymi pomnikami z motywem krzyży równoramiennych i korony św. Stefana.

Poniżej kwater „węgierskich” rozmieszczone są zespoły grobów żołnierzy wadowickiego 56 pułku piechoty (groby nr 172-272) i tarnowskiego 57 pułku piechoty (groby nr 103-171). Głównymi elementami tych kwater są zwieńczone krzyżami greckimi kamienne pomniki z tablicami o ściętych górnych narożach. Na tablicy pomnika 57 pułku piechoty zachował się napis: „HIER RUHEN/ IN FRIEDEN 96 ÖSTERR.UNG KRIEGER/ DES I.R. No 57”. Przy kwaterze żołnierzy tegoż pułku znajduje się drewniany pomnik z 1995 r., osadzony na kamiennym postumencie z tablicą z napisem w języku polskim i węgierskim: „KU PAMIĘCI WĘGIERSKICH BOHATERÓW/ POLEGŁYCH W CZASIE PIERWSZEJ/ WOJNY ŚWIATOWEJ/ WOJSKO WĘGIERSKIE”.

Na zachód od kwatery 56 pułku piechoty usytuowana jest kwatera 33 i 34 pułku obrony krajowej z kamiennym pomnikiem, zwieńczonym krzyżami greckimi.

Wzdłuż alejki przecinającej cmentarz i środkowy taras widokowy, idąc z zachodu na wschód, usytuowane są kolejno kwatery:
• cieszyńskiego 100 pułku piechoty (groby nr 289-445) z pomnikiem w formie ściętego ostrosłupa zwieńczonego krzyżami greckimi,
• nowosądeckiego 20 pułku piechoty (groby nr 311-380) z kamiennym pomnikiem w formie zwężającego się ku górze graniastosłupa i tarasem widokowym z balustradą,
• poległych z różnych pułków (groby nr 446-471),
• oficerska zachodnia (groby nr 472-475),
• oficerska wschodnia (groby nr 476-478) zamknięta tarasem z balustradą.
Na trzech ostatnich z wymienionych kwater znajdują się kamienno-betonowe pomniki w kształcie trójkąta.

Niżej położone są:
• kwatery żołnierzy armii rosyjskiej z kamiennym pomnikiem w kształcie masywnego dwuramiennego krzyża o zaokrąglonych zakończeniach ramion (groby nr 758-775, 795-857, 858-875),
• kwatery żołnierzy armii niemieckiej z kamiennym pomnikiem w kształcie sarkofagu z napisem: „HIER RUHEN IN FRIEDEN 65 DEUTSCHE KRIEGER” (groby nr 693-736, 737-757),
• kwatery artylerzystów (groby nr 479-485) z tablicą z napisem „ZUM EWIGEN GEDENKNIS
7 ÖSTERR-UNG. ARTILLERISTEN”, saperów (groby nr 486-489), nieznanych żołnierzy austro-węgierskiej (groby nr 490-523) z kamienno-betonowymi pomnikami w kształcie trójkąta,
• kwatera żołnierzy austro-węgierskich ze zwieńczonym krzyżami greckimi pomnikiem w formie ściętego ostrosłupa z tablicą z napisem: „HIER RUHEN 85 ÖSTERR. KRIEGER” (groby nr 524-692),

Groby otoczone są opaskami z kamienia łamanego. U wezgłowia mogił znajdują się drewniane krzyże z dwuspadowym daszkiem: łacińskie lub dwuramienne. Nietypową formę ma grób Michała Stępnia z 20 pp., który jest ujęty w betonowe obramowanie i nakryty kamienną płytą z inskrypcją.

Wiosną 1915 r. na wzgórzu Pustki znajdowały się pozycje wojsk rosyjskich. 2 maja 1915 ok. godz. 10 rano, po czterogodzinnym ostrzale artyleryjskim, do szturmu na wzgórze ruszyły oddziały austro-węgierskiej 12 Dywizji Piechoty. Pierwsze linie oporu zostały przełamane bez większych starć. Do zaciekłych okupionych znacznymi stratami po obu stronach walk doszło w zalesionej części wzgórza, które zostało ostatecznie zdobyte przez oddziały wadowickiego 56 pułku piechoty i cieszyńskiego 100 pułku piechoty. Przełamanie pozycji rosyjskich na wzgórzu Pustki było z jednym ważniejszych wydarzeń bitwy pod Gorlicami.

Po wyparciu wojsk rosyjskich z Galicji Zachodniej przed austriackimi władzami wojskowymi stanęło zadanie uporządkowania pobojowisk, godnego pochowania poległych żołnierzy. Sprawy ewidencji pochowanych, ekshumacji i zakładania cmentarzy w dawnej Galicji Zachodniej znalazły się w gestii utworzonego pod koniec 1915 r. przy C.K. Komendanturze Wojskowej w Krakowie Oddziału Grobów Wojennych.

W rejonie walk o wzgórze Pustki założony został cmentarz wojenny nr 123. Pracami projektowymi początkowo kierował polski rzeźbiarz i architekt Jan Szczepkowski. W 1917 r. zadanie to przejął Słowak Dušan Jurkovič. Jego dziełem był min. projekt głównego elementu cmentarza – drewnianej kaplicy.

Na cmentarzu spoczęły szczątki 1204 poległych lub zmarłych żołnierzy, w tym 912 z armii austro-węgierskiej, 65 z niemieckiej i 227 z rosyjskiej. Wśród pochowanych znajdują się przedstawiciele różnych narodowości, m.in. Niemcy, Austriacy, Węgrzy, Czesi, Rosjanie, Słowacy oraz wielu Polaków (z wadowickiego 56, tarnowskiego 57, nowosądeckiego 20, cieszyńskiego 100 pułku piechoty).

W 1985 r. w pożarze spłonęła kaplica. Jej odbudowa była możliwa w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, który zrealizowała Gmina Łużna. W drugiej połowie 2013 r. ruszyły prace projektowe a 18 października 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie świątyni.

Równocześnie z odbudową kaplicy przeprowadzono szereg prac renowacyjnych, które objęły wszystkie elementy cmentarza wraz z przywróceniem historycznego układu mogił i ścieżek. Kamienne pomniki oraz elementy ogrodzenia poddano konserwacji. Zrekonstruowano drewniane elementy ogrodzenie wraz z bramą oraz drewniane krzyże nagrobne. Wykonano i zamontowano na krzyżach nowe tabliczki emaliowane z informacją o pochowanych.

Cmentarzowi wojennemu nr 123 Łużna-Pustki decyzją Komisji Europejskiej z 2 lutego 2016 r. przyznany został Znak Dziedzictwa Europejskiego.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 503-840, GW 61 s. 113 (fotografia archiwalna), GW 83 (karty ewidencyjne pochowanych).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 178-180.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 193-196.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 583-589
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 114-116.
  • F. Latinik, Żołnierz polski pod Gorlicami 1915: działalność 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej, Przemyśl 1923.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GULAS JOHANN SAPPEUR Armia austro-węgierska
SZEREDI ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
ROPI JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SZILAGYI SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
NAWRATIL SÁNDOR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PECSENKA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
LAKATOS [LAKALOS] LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
MARKOWICZ JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
ODLER ALFRÉD HONVED Armia austro-węgierska
NAGY MÁTYÁS GEFREITER Armia austro-węgierska
MILES JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
POPESZEK JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
OROSZ LAJOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
PRABUDAWICS FRANZ SAPPEUR Armia austro-węgierska
FARKAS SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
CIEPLAK JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
MESTER JAKAB HONVED Armia austro-węgierska
GREGA BÉLA KORPORAL Armia austro-węgierska
HLABINECZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HANDLER JOSEF SAPPEUR Armia austro-węgierska
GUBANCSIK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
DUHANCSIK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
LAKATOS [LAKALOS] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
NAGY SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
LÖRINCZ ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
POSLA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
CZIPO [CZIPOS] MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
BĚLICĚK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLOBUSICZKY GYULA HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
ERSEK KARL HONVED Armia austro-węgierska
BAKOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SOLC ÁDÁM GEFREITER Armia austro-węgierska
RADACSI ANDRÁS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SONYI ISTVÁN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLINGER FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BODNAR PÁL HONVED Armia austro-węgierska
GAJDOS LÁSZLÓ ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SIKOR ISTVÁN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GALA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
GALETA ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEPS FERENC KANONIER Armia austro-węgierska
RAP GÁBOR LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
GABRIEL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLUBEC IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
NAGY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KOUTNY METHOD INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOROS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BOJTOS ISTVÁN KORPORAL Armia austro-węgierska
BARTNIK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SZOSTYK LUKAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAGY LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
TÖTH GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SERGSAND VENCEL HONVED Armia austro-węgierska
KOČUREK GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
UNGER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HITSCH JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZARVAS ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
MUZSAY GUSZTÁV KORPORAL Armia austro-węgierska
ULITATTA KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
KELEMIN DEMETER HONVED Armia austro-węgierska
MEZO ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
CSORBA FERENC HONVED Armia austro-węgierska
NÉMETH JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
VEREBELYI PÁL KORPORAL Armia austro-węgierska
BARANICS GYÖRGY KORPORAL Armia austro-węgierska
KARKA ISTVÁN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAGA FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
VÁRADY JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
BARTOS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BARANY JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CSÁJA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
LETKOVSZKI BÉLA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
ZILACHI IMRE LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
TIMKO JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLINA ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
DIÓSZEGI LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
KRALICSEK ANTAL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
KOVÁCS JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
PÁDÁR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS JÓZSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
TAR FERENC LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
PARA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLUM MISES ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
POZDAŁ PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROGÓŻ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSZAŃCA MARTIN LANSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
AUGUSTYN ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIŚNIOWSKI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOROSZ GABRIEL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
BUREK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAROSZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JĘDRZEJCZAK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRZESIAK JAKOB Armia austro-węgierska
KURNECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAKUBOWSKI LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJ LAURENT ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MENDLER ISAAK FALSE SCHNAPS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRZYŻAK PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUREK ANDREAS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
DRWAL JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
ŻÓŁTY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROJEK ADALBERT ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
RAJSKI FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SUCHAN ALEXANDER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOBOTA JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PAPIERZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIMEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOELLNER KARL EMIL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOCHSTAFFEL JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SZARA ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERGHER FRANCESCO LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
IMPLOM MIHÁLY INFANTERIST Armia austro-węgierska
HARHAGER RUDOLF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
WRONA JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
POTRICH EDUARD JÄGER Armia austro-węgierska
KETTNER WENZEL LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
BURZAWA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIETRUSZA LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHOROBIK MELCHIOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOSEK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MASTEJ ALEXANDER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SYCHTA TOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANGENTHAL BARUCH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HENZL NIKOLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TEUBER FERDINAND RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROMPAŁA VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HIDES DAVID INFANTERIST Armia austro-węgierska
KILIAN MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JUSZCZYK FLORIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VSETIČKA RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAJEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTAPKA [KOTABKA] STANISLAUS KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KLIMEK BLASIUS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
KNAPIK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DĄBROWSKI KASIMIR INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABYCZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUSIAŁ JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIELGOSZ ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
OKAZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ĆWIKŁA ADALBERT INFANTERIST TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
KARDAS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HANIKA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLAD WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIELSKI JOHANN FÄHNRICH Armia austro-węgierska
ROTTENBERG JAKOB KADETT ASPIRANT Armia austro-węgierska
KALINA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACIASZEK THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAZDA VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZUCHOWSKI ANDRÁS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZATKO LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SUŁEK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRÜHMAN SCHABSE GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
SIEMIENIEC ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAČKORA JOHANN RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
NIEMCZYK VALENTIN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
WCIELAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STAND HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLEINERT ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SYSAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHYBA ANTON LANDSTURMMANNN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SATACH ADAM INFANTERIST Armia austro-węgierska
LHOTAK ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOGUNIA SYLVESTER INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLOPOK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRUBY GOTTLIEB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEIX EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ULBRICH I KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZACNY JOHANN LANSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIGRIN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUCZKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMCZYK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WALENTA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SALA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HERMANN WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSLAWSKY LEOPOLD ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WYKRĘT JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
JANUTA JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZERWENKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIOTROWSKI FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUKULA ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FANTA WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DROBNY KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SVEJDA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KROUPA FABIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLEČKA GOTTLIEB ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
LAPČIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSTUCHA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PINC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACHACEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STASZKIEWICZ ZYGMUNT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHUDZIK LADISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DYNOWIEC BASIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
IWANUSA STEFAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PYPEĆ JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
GEBCHAR HEINRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
PUKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RAUCHWERKER SALO KORPORAL Armia austro-węgierska
DERKACZ STEFAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROTTER ROBERT ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAUSER FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MASTULA JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MIKULIK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHIUREL KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
WYRWA JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNERTH ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WRUBEL ALBIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBOS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FUSS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LACH FRANZ ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SUCHONEK JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
GÓRKA JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
VATER EMIL LANDSTURMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TYRAN LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIASZCZAK ADALBERT ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
STERECKI FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORAWIN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIERNAT ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMYRAK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STORZEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SATEK ROMAN OFFIZIER DIENSTBOTE Armia austro-węgierska
WÓJCIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRIEDRICH JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEMIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOSEFZIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LIPOŃSKI LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOCHAN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIKOŁAJCZYK THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŚLEDZIAK ADALBERT ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SEITZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SADILEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EBEL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZÖDL THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ULLMANN ANTON ERSATZ RESERVIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
HOSAK JOSEF GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
NOWAK JOSEF FELDWEBEL Armia austro-węgierska
GŁUCA JAKOB KORPORAL Armia austro-węgierska
ZAJĄC MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEINER MARKUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLEMOWSKI FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACIARZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOT GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZWOLEŃSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SALA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LOJACZ LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KYBAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JABUREK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JUROWSKI ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEVCIK RAIMUND LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOSTOVIK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOHRN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEMET JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZOTKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOBIAŁKA JOHANN FÄHNRICH Armia austro-węgierska
TALAGA FAUSTUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRÓLICZEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
FORGOSZ STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GNIŁKA TEOFIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIECHA STANISLAUS ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
KALIŃSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JARNOT LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ADAMUS VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIUĆKA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIOŁ JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
HROBAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONIALA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIAŁEK PETER GEFREITER Armia austro-węgierska
DOUBRAVA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOSKAŁA STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALINA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FOLK RUDOLF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
ROSENBAUM SALOMON ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WISIOR LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
PYZAK FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PĘDRYS MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANHELKA FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
FONAD IGNATZ HONVED Armia austro-węgierska
ŻYWIOŁ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUERGI MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CELES JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARKALY ALEXANDER EDUARD OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
ŁUŻECKI BASIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MONDRA SCHÜTZE ODER JÄGER Armia austro-węgierska
POLKA JOHANN SCHÜTZE ODER JÄGER Armia austro-węgierska
NOGA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OCZKOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PARZYMIĘSO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIETRUCHA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PRUS PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERDOL MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
REPELEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SÄBEL ABRAHAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SASAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAWCZAK PETER ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
ŚWINIONOGA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZTEKLA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SŁOWIK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOKARCZYK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WNĘK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WSÓŁ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TYLEK ADALBERT ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MALAGA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHNIAK PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
URYGA LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
CEBULA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CYMBAŁA PAUL GEFREITER Armia austro-węgierska
FELLNAR LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRESL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIĄCKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANAUCH ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JURKOWSKI BOLESLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MANIALA ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORZECHOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLAK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ČERMÁK LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAGY ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
MATEČKA RUDOLF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOBYCIA DEMETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PANICZ DEMETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NOVAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BORCZYK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANCZYK THEODOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLAVAČEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WABER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAJDER PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARK LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIOTŁA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABUŚKA JOACHIM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HNATYSZAK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAMRYCH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KĄDZIOŁKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERLBERGER WOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
ENDLER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETERKA WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GLÜCK ISIDOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACIEJOWSKI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÓRSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GEMINDER F. BRAND JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŁAPKA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEINBRUCH JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STEMPIEŃ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BŁAŻEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNA ANTON RESERVIST FÄHNRICH Armia austro-węgierska
BEDNAŘIK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIRKE ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIABKOWSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SABATHIL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKRDLETA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSECKI JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOMBA LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCAŃDA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIDOŃ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZACHURSKI VALENTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LEŚNIAK JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GUSTAV ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SŁOWIK STANISLAUS ANDREAS RESERVIST INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
BUGAJSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIDOŃ PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUPA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŚLIWA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MRÓZ MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOJDA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOŁĄB JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FURGAŁ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIEGELMEYER ADAM ROMUALD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
GRABSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BĄK LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABIARZ MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BATORY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUDZYN JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÓRKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRÁPAL ALOIS RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
DRYJA NIKOLAUS RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MESSLIN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAŁKA STANISLAUS RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PROSZEK FILIP ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
KOWALCZYK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PASINT [PASIUT] JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOGOŁA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAJERSKI JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAHUL JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
DROBIČKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MASŁOŃ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PALOVSKY HEINRICH RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWY WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOHLY FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POUK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWAK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RIEDEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWANTER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAUERSTEIN EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZLY JOSEF RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
JUPTNER FERDINAND LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BURIAN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOSÁL RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRUBANT JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLESL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLUNDRICH MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHEINAR VIKTOR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SKALICKY VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ADAMUS LUDWIG RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SUCHANEK GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMOLIK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUŽIK ALFONS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALTMANN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOBER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GANSELMAYER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MURON JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
MIČEK HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MENDROCH ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZADAN JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRENZEL VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ECHTNER GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNTSCHKE LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
SALETNIK MATHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWED ELIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STORZEC KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEIMAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PASTOREK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LENZ OTTO INFANTERIST Armia austro-węgierska
LIPIŃSKI RICHARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAS RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATURA EDUARD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
CADA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNERT WILHELM RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PERSKA INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHEIBAL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEIER WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STARKA RUDOLF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
GÜHNA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOLLA ANTON GEFREITER Armia austro-węgierska
MATEJKA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIETRASZ JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
KOTULA KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
PILS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
APPEL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
POKLUDA AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÖTZL EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIWODA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRÖSSLER ERNST RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KESWAN JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUDNY STANISLAUS RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOILEIN FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOKLASA HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
EICHLER RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAWLIS JULIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PITTER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAPISCH KARL RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SZIVED ELIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLUCZNIK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KŘISTEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORNDÖRFER ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RASKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUKES FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ULBRICH MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIRSCHFELD SIMON GEFREITER Armia austro-węgierska
STEŘBA ANTON GEFREITER Armia austro-węgierska
WYSOCKY WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITKE GABRIEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMETANA OTTOKAR [OSKAR] EINJÄHRIGER FREIWILLIGER GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
KRAJCAR ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIEŃKOWSKI ISIDOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLĘK JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
DORNAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROMÁNEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALOVANY CYRILL INFANTERIST Armia austro-węgierska
VLK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUNNER HANS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLAVIK FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
OBDRŻÁLEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CULIK WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LEGUDKA THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANCISZEK GEORG KORPORAL Armia austro-węgierska
SZEWCZYK PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BŁAŻEJ GUSTAV INFANTERIST Armia austro-węgierska
INGER MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WINTER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MITAK FERDINAND INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOTSCH WILLI LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JEŻEK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIKER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARNIK VIKTOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUSY FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BORCSANYI TIVADAR LAJOS RESERVIST LEUTNANT Armia austro-węgierska
HARMANN JOSEF FÄHNRICH Armia austro-węgierska
KIRÁLY DEZSÖ FÄHNRICH Armia austro-węgierska
STYCZEŃ JOHANN KADETT Armia austro-węgierska
RÉTI JÓZSEF NÁNDOR LEUTNANT Armia austro-węgierska
DRASAL GEORG FÄHNRICH Armia austro-węgierska
OJČYK STANISLAUS LEUTNANT Armia austro-węgierska
CHALOUPEK LEOPOLD KANONIER Armia austro-węgierska
RICHTER FRANZ JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
GÖLÖNCSER ISTVÁN VORMEISTER Armia austro-węgierska
KOWALSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLISOS ANTON KANONIER Armia austro-węgierska
KUPCZYK LADISLAUS KANONIER Armia austro-węgierska
KÖRNER JOHANN KANONIER Armia austro-węgierska
WEISER JULIUS LANDSTURMMANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MÁDR STANISLAUS RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
KAPAŁKA ADAM SAPPEUR Armia austro-węgierska
STRYCZEK ANDREAS ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Armia austro-węgierska
KEBERT LUDWIG ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
HOUŠL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STRNADEL JOHANN RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEBER MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALINA JOHANN RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
SZONDI JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
SIEGL EDUARD ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LEHNERT EDMUND EDUARD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GAWRON LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIALA WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EINSPRUCH MENDEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOFRANYECZ MICHAEL VORMEISTER Armia austro-węgierska
SZTUCHLYAK JOHANN RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WÓJCIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠURY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRATSCHAEDEL AUGUST ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JAGLARZ STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIKALO FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
TOMANTSCHGER JÄGER Armia austro-węgierska
ZOTZ JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
MADLE MATTHIAS JÄGER Armia austro-węgierska
SZACSKO ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
ADAMCZYK PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
WRONKA EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHULZ GOTTFRIED INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠKRLA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
COSTAZZA RUDOLF LUIGI RESERVIST UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
JORDAN JOSEF PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
REPA JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WRÓBEL STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNEIDER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WRONA JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MŁYNARSKI ADAM INFANTERIST Armia austro-węgierska
IVAN GÉZA LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
CHOVANIEC FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KROUPA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZERBANIK NIKOLAUS ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOKÓŁ LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOMANEC JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIETŁA PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NAGORZAŃSKI ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIĘKINA FRANZ LANDSTURMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŚMIDEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LIBERA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIOTŁA JAKOB ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZABÓ MENYHÉRT KANONIER Armia austro-węgierska
MISTRZOWSKI PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZYGUŁA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SURMACZ FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FEHER FERENC HONVED Armia austro-węgierska
VACULIK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ELSTNER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALECH JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TAMAJKA PÁL HONVED Armia austro-węgierska
HROUDA FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRZAN PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUDZIK JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MALISZ KARL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
PRUCHNIK ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZWIĘK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ILLES JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
PIASKIEWICZ FRANZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIKODEM JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
PAPP SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
ZNAMENACZAK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WITEK JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZOPA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALAS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOLNÁR ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
TOLVAJ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS KÁROLY HONVED Armia austro-węgierska
SZTARINYECZ MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
TÓTH JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KRETLOW HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
SCHÄFER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
MATTHIAS FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
THIELE WALTER MUSKETIER Armia niemiecka
LEIDER JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
BIELER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
DĄBROWSKI ANTON MUSKETIER Armia niemiecka
LÜCKE WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SCHENKER [SCHENKEL] PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
WOLF KARL MUSKETIER Armia niemiecka
PROCHNOW LUDWIG UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HÖHLE ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
SCHOLZ OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMECK WALTER LEUTNANT Armia niemiecka
ZUBKE GUSTAV PIONIER Armia niemiecka
GAU ERICH GEFREITER Armia niemiecka
MEYER WILLY MUSKETIER Armia niemiecka
BRANDERBURG HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
RIECHERT GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
LEGEL OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
TÜRK KARL MUSKETIER Armia niemiecka
HABERMANN HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
FRANK OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
RATHMANN FRIEDRICH MUSKETIER Armia niemiecka
SCHILLER FRITZ RESERVIST Armia niemiecka
MAILLEFERT MARTIN MUSKETIER Armia niemiecka
WATESZEWSKI LEO MUSKETIER Armia niemiecka
RANOW [RAUOW] KARL RESERVIST Armia niemiecka
DECKERT REINHOLD MUSKETIER Armia niemiecka
SCHIDT EWALD MUSKETIER Armia niemiecka
WRASE HEINRICH PIONIER Armia niemiecka
WEGENKE PAUL RESERVIST Armia niemiecka
WOLFF MAX MUSKETIER Armia niemiecka
BOTTCHER ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
LEONHARDT ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
THIERBACH MAX MUSKETIER Armia niemiecka
ROGOZIŃSKI GEORG GEFREITER Armia niemiecka
BURDZINSKI THEODOR PIONIER Armia niemiecka
DÄHN WILHELM PIONIER Armia niemiecka
MELZ WILLY PIONIER Armia niemiecka
GOYEN FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
SCHNEIDER HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
HILLIGER [HILLIGES] WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
LANGHOLZ KARL PIONIER Armia niemiecka
MÖHRING WILLY MUSKETIER Armia niemiecka
SPOPER [SZPOPER] ANDREAS MUSKETIER Armia niemiecka
REICHERT GOTTFRIED LANDSTURMMANN Armia niemiecka
FIEDLER WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
FREYBERG OTTO GEFREITER Armia niemiecka
SCHÖLTZ ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
SCHRADER GEORG LEUTNANT Armia niemiecka
BARANEK FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
REESE WILLY MUSKETIER Armia niemiecka
DOMIŃSKI ERICH MUSKETIER Armia niemiecka
KRIENING HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
NOACK WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
BENNDORF PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
MATTKE WILLY MUSKETIER Armia niemiecka
PRZYBYSZ STANISLAUS MUSKETIER Armia niemiecka
SCHUMANN MAX MUSKETIER Armia niemiecka
DINGWERTH WILLY LEUTNANT Armia niemiecka
REICHHELM MAX HAUPTMANN Armia niemiecka
LINKE ALBERT LEUTNANT Armia niemiecka
DIERJURENKO IWAN ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
BJELACHTIN ALEXIJ INFANTERIST Armia rosyjska
SYRANIENKO WASILI KORPORAL Armia rosyjska
LEWOŃSKI INFANTERIST Armia rosyjska
SEMONOWICZ GRIGORI KADETT Armia rosyjska
KANDRATOF KUBRIOM [RUBRIOM] FELDWEBEL Armia rosyjska
BOBEK FRANZ STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HALLEY GYULA INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUCHA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 2
Armia rosyjska 221
Armia austro-węgierska 332