Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-003
104
12
Cmentarz założony jest na planie symetrycznego wieloboku, zbliżonego kształtem do litery T i ogrodzony płotem z drewnianych bali z gontowym daszkiem. Drewniana brama, nakryta gontowym daszkiem i zwieńczona dwoma krzyżami greckimi znajduje się od strony wschodniej. Zamykana jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki. Główny element cmentarza to wysoka wieża, pokryta gontowym daszkiem. Na jej szczycie umieszczony jest wysoki drewniany
 krzyż z blaszanym zadaszeniem. Wieża uległa zniszczeniu prawdopodobnie w czasie działań wojennych w 1939 r. Została odbudowana, ale w innych rozmiarach i proporcjach.. Na cokole wieży znajdują się 4 inskrypcje w języku niemieckim:

„SOLDATENTOD
IST HEILIG UND BRICHT DES HASSENS GEBOT
FREUND UND FEIND VON WUNDEN VERSEHRT
SIND DER GLEICHEN LIEBE UND EHRE WERT”

„DREIZEHN ÖSTERR.- UNGAR. SOLDATEN GEFALLEN IN DEN MAIKAMPFEN DES JAHRES 1915”

„ZWEI UND NEUNZIG RUSSISCHE SOLDATEN GEFALLEN IM MAIKAMPFEN DES JAHRES 1915”

„ERNEUERT VON EINER GEBIRGSJÄGER KOMPANIE EINHEIT 00850 IM MAI 1941”

Z inskrypcji znajdujących się na cokole wieży, wynika, że w maju 1941 prace remontowe wykonywała tu jednostka piechoty górskiej Wehrmachtu. Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Przed wieżą znajduje się mogiła zbiorowa, oznaczona wysokim drewnianym z bogatą ornamentacją krzyż Na zakończeniach ramion ma wyfrezowane krzyże lotaryńskie. Między ramionami i daszkiem znajduje się drewniana krata tworząca dwa krzyże lotaryńskie. Symetrycznie względem osi głównej cmentarza są rozmieszczone dwa rzędy mogił oznaczonych mniejszymi drewnianymi krzyżami z zadaszeniem i motywem krzyża greckiego na zakończeniach ramion. Groby są ujęte w kamienne obramowania.

Pochowano tu 12 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 92 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 s. 729-834 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 28 (fotografie) GW 62 s. 145 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s.42.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125-126.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 43.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SOKOP LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KYSELKA GOTTLIEB FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
BERGER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHILLER HEINRICH RESERVIST ULAN Armia austro-węgierska
STUZMREIF TOBIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
REIBERT KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖHM ARTHUR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEITZER ALOIS EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FILIPPI JOHANN LANDSTURMMANN JÄGSER Armia austro-węgierska
TIMAR JOSEF HUSAR Armia austro-węgierska
SÜRGE FRANZ R.G. VORMEISTER Armia austro-węgierska
URBANYA JOHANN ERSATZ RESERVIST KANONIER ? Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 0
Armia rosyjska 92