Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 05 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 9