Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214050-009
73
5
Mogiła ogrodzona z trzech stron słupkami z kamiennych bloczków z nakrywą, ustawionymi na podmurówce, połączonymi żelaznym łańcuchem. Z jednej strony ogrodzenie mogiły stanowi mur z kamiennych bloczków. Na ścianie muru umieszczona jest tablica z napisem: „POLEGLI/ W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH/ W DNIACH 15-17 STYCZNIA 1945 R./ SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ POLSCY, RADZIECCY, NIEMIECCY”. Na mogile znajduje się krzyż z metalowych rur z pasyjką i krzyż z belek z metalową pasyjką z glorią z ząbkowanej blachy. Na mogile rośnie lipa.
 
Pochowano tu nieznanych żołnierzy poległych w styczniu 1945 r. Ogrodzenie mogiły powstało dopiero w końu lat 90-tych. Wcześniej była to mogiła ziemna oznaczona metalowym krzyżem.

Na cmentarzu parafialnym w Żębocinie znajdowały się również groby z I wojny światowej, w których według danych z  1918 r .pochowano 29 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 17 z armii rosyjskiej, która mogła być zlokalizowana w miejscu ogrodzonej mogiły z II wojny światowej. Znane są nazwiska 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, pochowanych na cmentarzu parafialnym w Żębocinie.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 50.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków, Kraków 1976, s. 154.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibsich v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnych na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kwašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 205.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 226, 231, 313, 349, 371.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
EGERMANN ERNST INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLAČEK GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLZMANN JOZEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
EBERT JOHANN LEUTNANT Armia austro-węgierska
SCHROTTER RUDOLF LEUTNANT Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 5
Wojsko Polskie 0
Armia niemiecka 0
22
Armia rosyjska 17
Armia austro-węgierska 24