Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 11 1914
Armia austro-węgierska