Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-013
54
30
Cmentarz położony na północ od szczytu góry Rotundy. Zbudowany został na planie koła i otoczony kamiennym murem szańcowym. Znajdujące się od strony północnej wejście, przykryte dwuspadowym gontowym daszkiem, zamykały pierwotnie drewniane wrota. Główny element cmentarza stanowi kompleks pięciu wież kamienno-drewnianych, krytych gontem wież, które zostały odbudowane w latach 2007-2016 r. Na przedniej ścianie cokołu środkowej wieży wbudowana została tablica z wykutym krzyżem maltańskim i napisem:
 
„Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe,
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher,
Und früher wirft allmorgendlich die Sonne
Ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.”
 
Groby oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi z belek z prostokątnymi, emaliowanymi tabliczkami z informacjami o pochowanych.
 
W 20 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 42 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 48-49.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 339-340.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119-120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 40.
  • Ratujmy cmentarz na Rotundzie, "Płaj", T. 24. 2002, s. 195-198.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZERHOFER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROSSLERCHER PHILLIP EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
SRBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŠIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACHAČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOZYLKA EDUARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KIRCHMAIER NORBERT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HYKL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DIECHTL THOMAS LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
RAMBOUŠEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUPKA ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
KERSCHBAUM JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
BISCHOF ALFRED PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
PIFFER MAXIMUS JÄGER Armia austro-węgierska
GRABHER GEBHART ERSATZ RESERVIST TITULAR UNTER JAGER Armia austro-węgierska
REITER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOGL ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WACHA RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŠEDINA JAROSLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LITSCHAUER LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
THANNER MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEDWEDJEW JEFIM Armia austro-węgierska
POLESZCZUK SAWELY Armia austro-węgierska
OGÓRCOW PIOTR Armia austro-węgierska
BERGMAIER HEINRICH INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
BROSCH EDUARD LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
BUŠTIK KARL OFFIZIERDIENSTBOTE Armia austro-węgierska
NEUGSCHWERTNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HOFER KARL KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
RAJNER KARL LEUTNANT Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 12
Armia austro-węgierska 12