Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-013
54
30
Cmentarz założony jest na planie koła i otoczony kamiennym murem szańcowym. Znajdująca się od strony północnej brama, złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem i zamykana dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi kompleks pięciu kamienno-drewnianych, krytych gontem i zwieńczonych krzyżami z zadaszeniem z blachy wież. Na przedniej ścianie cokołu środkowej wieży wbudowana została tablica z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem:
 
„Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe,
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher,
Und früher wirft allmorgendlich die Sonne
Ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.”

Groby ujęte w kamienne obramowanie oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych gontowym daszkiem. Na krzyżach zamontowane są prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 20 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 42 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z rosyjskiej.

W latach 2007-20016 wykonana została rekonstrukcja pięciu wież, a w 2017 r. wykonany został remont ogrodzenia i odtworzenie bramy.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 65-121 (projekty, plany, wykazy pochowanych),
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/8447 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 48-49.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 339-340.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119-120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 40.
  • Ratujmy cmentarz na Rotundzie, "Płaj", T. 24. 2002, s. 195-198.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ZERHOFER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROSSLERCHER PHILLIP EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
SRBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŠIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACHAČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOZYLKA EDUARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KIRCHMAIER NORBERT LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HYKL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DIECHTL THOMAS LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
RAMBOUŠEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRUPKA ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
KERSCHBAUM JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
BISCHOF ALFRED PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
PIFFER MAXIMUS JÄGER Armia austro-węgierska
GRABHER GEBHART ERSATZ RESERVIST TITULAR UNTER JAGER Armia austro-węgierska
REITER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VOGL ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WACHA RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŠEDINA JAROSLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LITSCHAUER LEOPOLD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
THANNER MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEDWEDJEW JEFIM Armia austro-węgierska
POLESZCZUK SAWELY Armia austro-węgierska
OGÓRCOW PIOTR Armia austro-węgierska
BERGMAIER HEINRICH INFANTERIST TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
BROSCH EDUARD LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
BUŠTIK KARL OFFIZIERDIENSTBOTE Armia austro-węgierska
NEUGSCHWERTNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
HOFER KARL KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
RAJNER KARL LEUTNANT Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 12
Armia austro-węgierska 12