Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205100-013
54
30
Cmentarz założony jest na planie koła i otoczony kamiennym murem szańcowym. Znajdująca się od strony północnej brama, złożona z dwóch kamiennych słupów połączonych gontowym daszkiem i zamykana dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi kompleks pięciu kamienno-drewnianych, krytych gontem i zwieńczonych krzyżami z zadaszeniem z blachy wież. Na przedniej ścianie cokołu środkowej wieży wbudowana została tablica z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem:
 
„Klagt nicht daß unser Grab der Sturm umheult
Auf dieser einsam menschenfern Höhe,
Hier sind dem Ruf der Ewigkeit wir näher,
Und früher wirft allmorgendlich die Sonne
Ihr Purpurbahrtuch leuchtend über uns.”

Groby ujęte w kamienne obramowanie oznaczone są drewnianymi krzyżami łacińskimi i lotaryńskimi o ramionach nakrytych gontowym daszkiem. Na krzyżach zamontowane są prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 20 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych pochowano 42 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 12 z rosyjskiej.

W latach 2007-20016 wykonana została rekonstrukcja pięciu wież, a w 2017 r. wykonany został remont ogrodzenia i odtworzenie bramy.
 
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 65-121 (projekty, plany, wykazy pochowanych),
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/8447 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 48-49.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 339-340.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119-120.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 40.
  • Ratujmy cmentarz na Rotundzie, "Płaj", T. 24. 2002, s. 195-198.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
ZERHOFER ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
GROSSLERCHER PHILLIP EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
SRBEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOŠIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
MACHAČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VOZYLKA EDUARD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KIRCHMAIER NORBERT LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
HYKL WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DIECHTL THOMAS LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
RAMBOUŠEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRUPKA ANTON INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
KERSCHBAUM JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
BISCHOF ALFRED PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
PIFFER MAXIMUS JÄGER Австро-венгерская армия
GRABHER GEBHART ERSATZ RESERVIST TITULAR UNTER JAGER Австро-венгерская армия
REITER ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
VOGL ANTON SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WACHA RUDOLF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ŠEDINA JAROSLAUS INFANTERIST Австро-венгерская армия
LITSCHAUER LEOPOLD SCHÜTZE Австро-венгерская армия
THANNER MARTIN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Австро-венгерская армия
MEDWEDJEW JEFIM Австро-венгерская армия
POLESZCZUK SAWELY Австро-венгерская армия
OGÓRCOW PIOTR Австро-венгерская армия
BERGMAIER HEINRICH INFANTERIST TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
BROSCH EDUARD LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
BUŠTIK KARL OFFIZIERDIENSTBOTE Австро-венгерская армия
NEUGSCHWERTNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Австро-венгерская армия
HOFER KARL KADETT IN DER RESERVE Австро-венгерская армия
RAJNER KARL LEUTNANT Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 12
Австро-венгерская армия 12