Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-001
52
15
Cmentarz znajduje się w pobliżu stacji turystycznej, na obszarze dawnej wsi Banica. Zbudowany został na planie prostokąta. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Taras górny ogrodzony był murem poligonalnym, środkowy i dolny – drewnianymi sztachetami umieszczonymi pomiędzy kamiennymi słupkami. Wejście znajdowało się w południowym narożniku i było zamknięte drewnianymi, jednoskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany krzyż łaciński z dwuspadowym daszkiem. Mogiły są ułożone w rzędach, po jednym na każdym tarasie. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion. Cmentarz uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. Zachowały się tylko fragmenty ogrodzenia. W latach 2006-2007 zrekonstruowano krzyż pomnikowy i krzyże nagrobne. W 2008 r. odtworzono ogrodzenie i dwuskrzydłową, drewnianą furtkę.
 
W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 37 osób.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 371-372.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 126-127.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 50.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PETROWICZ SIEJARNOW PETRO KOSAK Armia rosyjska
SZIPIŁOW GIORGI KOSAK Armia rosyjska
POLLAKOW NIKIFOR KOSAK Armia rosyjska
ABUCHOW PAWEL KOSAK Armia rosyjska
SOŁOTOWIEW DEMJAN KOSAK Armia rosyjska
WILGAWSKI KOSAK Armia rosyjska
SZCZERBUNIAJEW GAWRIL KOSAK Armia rosyjska
SZKORUBA JAKOB Armia rosyjska
HRAMOW MICHAEL Armia rosyjska
BISS JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
PIETROMIANOW MIKOŁAJ Armia rosyjska
MICHAŁOWICZ NIKOMIAN Armia rosyjska
KONKABUCZ DEMJAN Armia rosyjska
ČERVENKA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRUKDORFER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 9
Armia rosyjska 28