Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-001
52
15
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta z wcięciem od strony południowo-wschodniej. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Najwyższy taras ogrodzony jest kamiennym murem, a pozostałe kamiennymi słupami połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście znajduje w południowym narożniku i zamykane jest drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany, zdobiony krzyż z dwuspadowym zadaszeniem.

Mogiły są ułożone w rzędach i otoczone kamiennymi obramowaniami.

U wezgłowi mogił znajdują drewniane zdobione krzyże łacińskie lub lotaryńskie, osadzone na betonowej podstawie, z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.
 
W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 37 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 1-27 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 61 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 371-372.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 126-127.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 50.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PETROWICZ SIEJARNOW PETRO KOSAK Armia rosyjska
SZIPIŁOW GIORGI KOSAK Armia rosyjska
POLLAKOW NIKIFOR KOSAK Armia rosyjska
ABUCHOW PAWEL KOSAK Armia rosyjska
SOŁOTOWIEW DEMJAN KOSAK Armia rosyjska
WILGAWSKI KOSAK Armia rosyjska
SZCZERBUNIAJEW GAWRIL KOSAK Armia rosyjska
SZKORUBA JAKOB Armia rosyjska
HRAMOW MICHAEL Armia rosyjska
BISS JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
PIETROMIANOW MIKOŁAJ Armia rosyjska
MICHAŁOWICZ NIKOMIAN Armia rosyjska
KONKABUCZ DEMJAN Armia rosyjska
ČERVENKA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRUKDORFER ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 9
Armia rosyjska 28