Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-001
52
15
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta z wcięciem od strony południowo-wschodniej. Składa się z trzech tarasów połączonych kamiennymi schodami. Najwyższy taras ogrodzony jest kamiennym murem, a pozostałe kamiennymi słupami połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście znajduje w południowym narożniku i zamykane jest drewnianymi dwuskrzydłowymi wrotami. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany, zdobiony krzyż z dwuspadowym zadaszeniem.

Mogiły są ułożone w rzędach i otoczone kamiennymi obramowaniami.

U wezgłowi mogił znajdują drewniane zdobione krzyże łacińskie lub lotaryńskie, osadzone na betonowej podstawie, z emaliowanymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion.
 
W 5 grobach zbiorowych i 14 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 40 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 37 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 1-27 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 61 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 371-372.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 126-127.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 50.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
PETROWICZ SIEJARNOW PETRO KOSAK Русская армия
SZIPIŁOW GIORGI KOSAK Русская армия
POLLAKOW NIKIFOR KOSAK Русская армия
ABUCHOW PAWEL KOSAK Русская армия
SOŁOTOWIEW DEMJAN KOSAK Русская армия
WILGAWSKI KOSAK Русская армия
SZCZERBUNIAJEW GAWRIL KOSAK Русская армия
SZKORUBA JAKOB Русская армия
HRAMOW MICHAEL Русская армия
BISS JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
PIETROMIANOW MIKOŁAJ Русская армия
MICHAŁOWICZ NIKOMIAN Русская армия
KONKABUCZ DEMJAN Русская армия
ČERVENKA KARL SCHÜTZE Австро-венгерская армия
BRUKDORFER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 9
Русская армия 28