Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203040-002
256
52
Obszar mogiły otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na wysokiej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi granitowy cokół z czterometrową kolumną zwieńczoną kulą na kwadratowej głowicy. We wnęce na frontowej ścianie cokołu znajduje się granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim:
„Tu spoczywa 256 żołnierzy Armii Radzieckiej/ z 4 Samodzielnego/ Korpusu Pancernego Gwardii/ i 59 Armii I Frontu Ukraińskiego/ poległych w styczniu 1945 roku/ w Libiążu i okolicy”.

Część obszaru mogiły i dojście do pomnika wyłożone jest kostką brukową. Pozostała część ujęta jest w krawężnik i obsadzona zielenią wieloletnią.

Spoczęły tu szczątki żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych w 1945 r., pochowanych pierwotnie na terenie miejscowości: Dąb, Chełmek, Bobrek, Gromiec, Żarki, Gorzów, Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Moczydło.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 88-89.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach wojny 1939 - 1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 87.
  • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GAWRILUK KLIM STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
RUSAKOW NIKOŁAJ ARCHIPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BAZARUCH [NAZARUCH] JURIJ A. SZEREGOWY Armia Czerwona
BOŁDAREW WASILIJ T. SZEREGOWY Armia Czerwona
BONDARUK GIERASIM Ż. SZEREGOWY Armia Czerwona
BURDZIN PIOTR T. STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
CARKOW PIOTR J. SZEREGOWY Armia Czerwona
DĄBICKI NIKOŁAJ M. SZEREGOWY Armia Czerwona
KOROWIECKI WŁADIMIR F. SIERŻANT Armia Czerwona
KULEJEW WIKTOR A. SZEREGOWY Armia Czerwona
MICHOWIEC [MIECHOWIEC] GAWRIŁ J. SZEREGOWY Armia Czerwona
NIECZAJEW IWAN P. SZEREGOWY Armia Czerwona
PANCZYSZYN MICHAIŁ ILJICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PODKALAZIN IWAN S. STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
POLESZCZUK DAWID A. MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
SIEMIONOW ALEKSANDER MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
SZUBIN IWAN P. SZEREGOWY Armia Czerwona
SZCZUCIN [SZWUCIN] ANATOLIJ W. SZEREGOWY Armia Czerwona
TURCZIN PIOTR G. SZEREGOWY Armia Czerwona
ZASTRIELIN BAZIL G. SZEREGOWY Armia Czerwona
OLEKSIUK ANDRIEJ MARTYNOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
PŁOTNIKOW WŁADIMIR TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
ANTIPOW ALEKSIEJ FIEDOROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
POTIEREJKO FIEDOR FIEDOROWICZ Armia Czerwona
GOŁOWA MICHAIŁ STIEPANOWICZ Armia Czerwona
GUPAŁO TEODOR IWANOWICZ Armia Czerwona
JURCZUK IWAN PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
GAZDA GRIGORIJ STIEPANOWICZ Armia Czerwona
STADNICZUK STIEPAN GRIGORJEWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
ZACEPIN WASILIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PSZEDZIAŁ IWAN PIETROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
FIERAPONTOW WASILIJ PROKOPJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GAJEWOJ SAWWA TROFIMOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
OSTROWSKIJ WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
PIC IOSIF WASILJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SAMOLUK KIRIŁŁ MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
STAWNICZNYJ DANIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WIEŁA NIKOŁAJ MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WIERIESZIEWSKIJ PIETR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BADAŁOW ACHMIED RACHIMOWICZ STARSZYNA Armia Czerwona
BIEŁOKOBYLSKIJ WASILIJ IWANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
BIEŁOUSOW DMITRIJ STIEPANOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
BONDARIENKO SIERGIEJ MAKAROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BUGIN PAWIEŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOBLI FIEDOR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
KOWALENKO SIERGIEJ GRIGORJEWICZ STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
KRAPIWIN SIEMIEN IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
MASLUK ILJA IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SUSZKO IWAN MAKAROWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
SZASZKOW WASILIJ MAKSIMOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
CIUPKA PAWEŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
WINCZIKOWSKIJ WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 0
Armia Czerwona 204