Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203040-002
256
30
Obszar mogiły otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na wysokiej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi granitowy cokół z czterometrową kolumną zwieńczoną kulą na kwadratowej głowicy. We wnęce na frontowej ścianie cokołu znajduje się granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim:
„Tu spoczywa 256 żołnierzy Armii Radzieckiej/ z 4 Samodzielnego/ Korpusu Pancernego Gwardii/ i 59 Armii I Frontu Ukraińskiego/ poległych w styczniu 1945 roku/ w Libiążu i okolicy”.

Część obszaru mogiły i dojście do pomnika wyłożone jest kostką brukową. Pozostała część ujęta jest w krawężnik i obsadzona zielenią wieloletnią.

Spoczęły tu szczątki żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych w 1945 r., pochowanych pierwotnie na terenie miejscowości: Dąb, Chełmek, Bobrek, Gromiec, Żarki, Gorzów, Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Moczydło.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 88-89.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach wojny 1939 - 1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 87.
  • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BAZARUCH [NAZARUCH] JURIJ A. RJADOVOJ Armia Czerwona
BOŁDAREW WASILIJ T. RJADOVOJ Armia Czerwona
BONDARUK GIERASIM Ż. RJADOVOJ Armia Czerwona
BURDZIN PIOTR T. STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
CARKOW PIOTR J. RJADOVOJ Armia Czerwona
DĄBICKI NIKOŁAJ M. RJADOVOJ Armia Czerwona
KOROWIECKI WŁADIMIR F. SIERŻANT Armia Czerwona
KULEJEW WIKTOR A. RJADOVOJ Armia Czerwona
MICHOWIEC [MIECHOWIEC] GAWRIŁ J. RJADOVOJ Armia Czerwona
NIECZAJEW IWAN P. RJADOVOJ Armia Czerwona
PANCZYSZYN MICHAIŁ ILJICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
PODKALAZIN IWAN S. STARSZY SIERŻANT Armia Czerwona
POLESZCZUK DAWID A. MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
SIEMIONOW ALEKSANDER MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
SZUBIN IWAN P. RJADOVOJ Armia Czerwona
SZCZUCIN [SZWUCIN] ANATOLIJ W. RJADOVOJ Armia Czerwona
TURCZIN PIOTR G. RJADOVOJ Armia Czerwona
ZASTRIELIN BAZIL G. RJADOVOJ Armia Czerwona
OLEKSIUK ANDRIEJ MARTYNOWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
PŁOTNIKOW WŁADIMIR TIERENTJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
ANTIPOW ALEKSIEJ FIEDOROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
POTIEREJKO FIEDOR FIEDOROWICZ Armia Czerwona
GOŁOWA MICHAIŁ STIEPANOWICZ Armia Czerwona
GUPAŁO TEODOR IWANOWICZ Armia Czerwona
JURCZUK IWAN PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
GAZDA GRIGORIJ STIEPANOWICZ Armia Czerwona
STADNICZUK STIEPAN GRIGORJEWICZ JEFREJTOR Armia Czerwona
ZACEPIN WASILIJ SIEMIENOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
GAWRILUK KLIM STIEPANOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
RUSAKOW NIKOŁAJ ARCHIPOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 226
Armia Czerwona 0