Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1203040-002
256
52
Obszar mogiły otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na wysokiej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi granitowy cokół z czterometrową kolumną zwieńczoną kulą na kwadratowej głowicy. We wnęce na frontowej ścianie cokołu znajduje się granitowa tablica z napisem w języku polskim i rosyjskim:
„Tu spoczywa 256 żołnierzy Armii Radzieckiej/ z 4 Samodzielnego/ Korpusu Pancernego Gwardii/ i 59 Armii I Frontu Ukraińskiego/ poległych w styczniu 1945 roku/ w Libiążu i okolicy”.

Część obszaru mogiły i dojście do pomnika wyłożone jest kostką brukową. Pozostała część ujęta jest w krawężnik i obsadzona zielenią wieloletnią.

Spoczęły tu szczątki żołnierzy Armii Czerwonej poległych lub zmarłych w 1945 r., pochowanych pierwotnie na terenie miejscowości: Dąb, Chełmek, Bobrek, Gromiec, Żarki, Gorzów, Libiąż Mały, Libiąż Wielki i Moczydło.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. ZPGKiM-KR 2.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 88-89.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach wojny 1939 - 1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 299.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 87.
  • Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w województwie katowickim, Katowice 1986.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GAWRILUK KLIM STIEPANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
RUSAKOW NIKOŁAJ ARCHIPOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BAZARUCH [NAZARUCH] JURIJ A. SZEREGOWY Красная армия
BOŁDAREW WASILIJ T. SZEREGOWY Красная армия
BONDARUK GIERASIM Ż. SZEREGOWY Красная армия
BURDZIN PIOTR T. STARSZY SIERŻANT Красная армия
CARKOW PIOTR J. SZEREGOWY Красная армия
DĄBICKI NIKOŁAJ M. SZEREGOWY Красная армия
KOROWIECKI WŁADIMIR F. SIERŻANT Красная армия
KULEJEW WIKTOR A. SZEREGOWY Красная армия
MICHOWIEC [MIECHOWIEC] GAWRIŁ J. SZEREGOWY Красная армия
NIECZAJEW IWAN P. SZEREGOWY Красная армия
PANCZYSZYN MICHAIŁ ILJICZ SZEREGOWY Красная армия
PODKALAZIN IWAN S. STARSZY SIERŻANT Красная армия
POLESZCZUK DAWID A. MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
SIEMIONOW ALEKSANDER MŁODSZY LEJTNANT Красная армия
SZUBIN IWAN P. SZEREGOWY Красная армия
SZCZUCIN [SZWUCIN] ANATOLIJ W. SZEREGOWY Красная армия
TURCZIN PIOTR G. SZEREGOWY Красная армия
ZASTRIELIN BAZIL G. SZEREGOWY Красная армия
OLEKSIUK ANDRIEJ MARTYNOWICZ SIERŻANT Красная армия
PŁOTNIKOW WŁADIMIR TIERENTJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
ANTIPOW ALEKSIEJ FIEDOROWICZ LEJTNANT Красная армия
POTIEREJKO FIEDOR FIEDOROWICZ Красная армия
GOŁOWA MICHAIŁ STIEPANOWICZ Красная армия
GUPAŁO TEODOR IWANOWICZ Красная армия
JURCZUK IWAN PIETROWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
GAZDA GRIGORIJ STIEPANOWICZ Красная армия
STADNICZUK STIEPAN GRIGORJEWICZ JEFREJTOR Красная армия
ZACEPIN WASILIJ SIEMIENOWICZ SZEREGOWY Красная армия
PSZEDZIAŁ IWAN PIETROWICZ SZEREGOWY Красная армия
FIERAPONTOW WASILIJ PROKOPJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
GAJEWOJ SAWWA TROFIMOWICZ SZEREGOWY Красная армия
OSTROWSKIJ WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
PIC IOSIF WASILJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
SAMOLUK KIRIŁŁ MATWIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
STAWNICZNYJ DANIŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
WIEŁA NIKOŁAJ MATWIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
WIERIESZIEWSKIJ PIETR MICHAJŁOWICZ SZEREGOWY Красная армия
BADAŁOW ACHMIED RACHIMOWICZ STARSZYNA Красная армия
BIEŁOKOBYLSKIJ WASILIJ IWANOWICZ SIERŻANT Красная армия
BIEŁOUSOW DMITRIJ STIEPANOWICZ SIERŻANT Красная армия
BONDARIENKO SIERGIEJ MAKAROWICZ SZEREGOWY Красная армия
BUGIN PAWIEŁ ALEKSIEJEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOBLI FIEDOR JAKOWLEWICZ SZEREGOWY Красная армия
KOWALENKO SIERGIEJ GRIGORJEWICZ STARSZY SIERŻANT Красная армия
KRAPIWIN SIEMIEN IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
MASLUK ILJA IWANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
SUSZKO IWAN MAKAROWICZ SZEREGOWY Красная армия
SZASZKOW WASILIJ MAKSIMOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Красная армия
CIUPKA PAWEŁ IWANOWICZ SZEREGOWY Красная армия
WINCZIKOWSKIJ WASILIJ ANTONOWICZ SZEREGOWY Красная армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Красная армия 0
Красная армия 204