Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219040-011
43
2
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego sześcioboku i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów o przekroju ośmiobocznym połączonych kutymi przęsłami. Pierwotnie słupy były połączone metalowymi rurami. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest łańcuchem. Główny element cmentarza to usytuowany w linii wschodniego ogrodzenia osadzony na postumencie betonowy krzyż z niszą, w której umieszczony jest żeliwny, ażurowy krzyż łaciński z motywem miecza i krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym na skrzyżowaniu ramion.

Na postumencie znajduje się tablica z jasnego kamienia z inskrypcją w języku niemieckim: „AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN ES WELTKRIEGES/ 1917–1917/ VOM KuK MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER EDL. v. WOLFSZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHOFE/ – DAVON IM BEREICHE DER/ K K BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT/ WIELICZKA 4 FRIEDHOFE –/ ERBAUT WORDEN”.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych w betonowych podstawach:
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem laurowym i datą „1915" lub ƒ„1914",
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich z datą „1914",
– małego krzyża z płaskownika z zakończeniami w ramion w kształcie płomienia i owalną wypukłą tabliczką otoczoną motywem roślinnym.

Pochowano tu 43 żołnierzy poległych lub zmarłych w czasie pierwszej wojny światowej. Znane są nazwiska dwóch żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s. 963-965.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 399.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 322.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 387-388.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 151-152.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MASCHIK HEINRICH FÄHNRICH Armia austro-węgierska
MAKURESZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska, Armia austro-węgierska 41