Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1219040-011
2
0
Cmentarz ma wymiary 20m x 10 m. Ogrodzony jest słupkami betonowymi, połączonymi żeliwnymi łańcuchami. Element centralny stanowi żeliwny krzyż bez tablicy, otoczony mogiłami ziemnymi, na których znajdują się żeliwne krzyże z tabliczkami z datami 1914, 1915.
Liczba pochowanych tu żołnierzy nie jest znana. Prawdopodobnie służyli w armii austro - węgierskiej.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 1
Австро-венгерская армия 1